Krever sannhetskommisjon

Sametinget i Sverige krever at staten oppretter en sannhetskommisjon, slik Norge har gjort. Begjæringen ble formelt levert inn onsdag, etter at samiske organisasjoner og det svenske Sametinget i tre år har jobbet med saken. Svenske samer ble utsatt for urett på lik linje med det som skjedde her i landet.