Krever olje-jobber på land

Finnmarks-kommunene sier et rungende nei til planene om å hente olje opp fra havbunnen uten å ilandføre den.

- Hvis ikke kan den like gjerne bli på havbunnen, sier regionrådslederne i fylket.

Striden står om olje verdt omlag 30 milliarder kroner. Statoil vil frakte den direkte bort fra Snøhvit-feltet, slik at virksomheten bare skaper et fåtall arbeidsplasser på land. 

Men det kommer ikke på tale, svarer både Øst-Finnmark og Vest-Finnmark regionråd, som representerer totalt 15 kommuner i fylket.

Uten arbeidsplasser på land kan oljen like gjerne bli der den er, mener Harald Larssen i Øst-Finnmark Regionråd.

Absolutt krav

– Jeg tror det er mye bedre at ressursene blir liggende på havets bunn, dersom alternativet er at man bare skal pumpe det opp i en båt og få det av gårde i full fart. Da tror jeg verdien av ressursene kan vurderes annerledes om en tid, sier Larssen.

Og leder i regionrådet i vest, Ragnar Olsen, har denne beskjeden til regjeringa:

– Det må være et absolutt krav at den oljen som utvinnes utenfor stuedøra vår, mår føres på land. Den må bidra til å skape arbeidsplasser på land i Finnmark og Nord-Norge for øvrig. Hvis ikke vil jeg si det så sterkt at oljen bare kan ligge der.

Frykter smitteeffekt

I går ønsket ikke olje- og energiminister Odd Roger Enoksen kommentere Statoils planer, som innebærer svært få arbeidsplasser. Men Enoksen er likevel positiv fordi Barentshavet er åpnet for mer petroleumsvirksomhet.

Harald Larssen på sin side frykter at et ja til Statoil fører til at ENI, som planlegger oljeutvinning i Goliatfeltet, slipper også unna ilandføring:

– ENI har tidligere sagt at det å ta det rett opp med et boreskip er en løsning de vurderer. Det kan vi ikke akseptere, mener Larssen.

Må bli hørt

Både Larssen og Olsen sier Finnmarks rungende nei bør være avgjørende for regjeringas beslutning.

– Vår stemme i Finnmark bør selvføgelig høres. Noe annet vil være galskap, sier Olsen.