NRK Meny
Normal

Krever ny miljøutredning

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet mener kommunal- og moderniseringsministerJan Tore Sanner, har fattet Nussir-vedtaket på for dårlig grunnlag.

Sanner og

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tok imot innspill om Nussir-planene fra Ane Margrethe Ugelvik i Natur og Ungdom, utenfor Diehtosiida i Kautokeino tirsdag.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Torsdag forrige uke ga kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner klarsignal til reguleringsplan for gruvedrift i Kvalsund kommune i Finnmark.

Tirsdag besøkte han Diehtosiida i Kautokeino og ble møtt av demonstranter fra Natur og Ungdom samt Naturvernforbundet på utsiden av bygget.

For dårlig grunnlag

Miljøvernogranisasjonene har onsdag sendt et brev til departementet og statsråden, med krav om en ny konsekvensutredning av sjødeponi i Repparfjorden.

– Sanner har fattet et vedtak på dårlig grunnlag. Nussir skryter av nye mineralfunn, det betyr at det også blir mer avfall, som også skal dumpes i fjorden. Konsekvensene av et fjorddeponi vil være enorme, vi krever at de i det minste blir skikkelig utredet, sier Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom i en pressemelding.

Demonstrasjon

Ane Margrethe Ugelvik i Natur og Ungdom.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Frykter dumpingen

De mener en forutsetning for oppstart av gruven er dumping av 30 millioner tonn avfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, tilsvarende 17 lastebillass i timen i 30 år.

– Det er svært lite sannsynlig at man vil la de mineralene man finner bli liggende, dersom gruven først startes. Gruven kan ikke starte opp før den har fått utslippstillatelse fra Miljødirektoratet, sier Vestre videre.

Organisasjonene mener en ny konsekvensutredning må på bordet før en slik tillatelse kan behandles.

Miljødirektoratet tar vurderingen

Demonstrasjon

Statsråd Sanner ble møtt av gruvemotstandere utenfor Diehtosiida tirsdag. Fra venstre statsråd Jan Tore Sanner, demonstranter Max Mache og Marion Aslaksen Ravna.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Jeg synes det er viktige synspunkter som kommer fram, og det er jo spørsmål som miljødirektoratet nå må vurdere når de skal vurdere utslippstillatelsen, sa Sanner i møte med demonstrantene tirsdag.

Sanner sier at han har behandlet reguleringsplanen etter plan- og bygningsloven, og der har det vært to innsigelser. Ikke noe på miljø, men to innsigelser fra Sametinget og reindrifta, og det har de hatt en prosess på i departementet.