NRK Meny

Krever miljøovervåkning

Miljødirektoratet har avvist klagen fra Norges miljøvernforbund om oppdrett på lokaliteten Lubben ved Reinøya i Karlsøy. Miljøvernforbundet frykter at forurensning fra oppdrettsnæringen kan påvirke kysttorsken. Direktoratet tillater oppdrett, men krever at det skal gjennomføres miljøovervåkning rundt anlegget.