Krever lukkede dører under rettssaken mot Svein Ludvigsen

Bistandsadvokatene vil at retten skal lukke dørene under Ludvigsen-saken. Nordnorsk redaktørforening mener partene er tjent med offentlighetens lys.

Svein Ludvigsen

Ludvigsen har vært en vel ansett politiker og ombudsmann for Kongen, og har hatt mye tillit både i institusjoner og i befolkningen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Jeg kan ikke forstå at saken skal bli lukket. Det er viktig at offentligheten får være med på behandlingen i rettssystemet, også for å unngå spekulasjoner i ettertid, sier leder i Nordnorsk redaktørforening, Steinulf Henriksen.

Steinulf Henriksen

Leder i Nordnorsk Redaktørforening, Steinulf Henriksen, sier både de fornærmede og den tiltalte kan være tjent med offentlighet under rettssaken.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Begjæringen om lukkede dører ble sendt til Nord-Troms tingrett for en tid tilbake, men vil bli behandlet av tingrettsdommeren i løpet av de neste par ukene.

NRK har onsdag vært i kontakt med to av de tre bistandsadvokatene.

Ingen av dem vil utdype hva begjæringen går ut på eller hvorvidt den gjelder hele eller deler av rettssaken.

Det vil heller ikke statsadvokat Tor Børge Nordmo.

– Vi registrerer at det er kommet inn en begjæring om lukkede dører, og kommer ikke til å motsette oss det på noen måte. Retten må jo gå gjennom at hensynet til offentligheten er ivaretatt, og den prosessen har jeg full tiltro til, sier Nordmo.

Erkjenner ikke straffeskyld

3. januar i fjor ble tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen (72) pågrepet og varetektsfengslet, siktet for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med en mann.

I løpet av etterforskningen ble siktelsen utvidet til å gjelde to menn til. Alle disse var unge og enslige asylsøkere da overgrepene skal ha funnet sted.

Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld.

Overgrepene som statsadvokaten mener å ha funnet bevis for skal ha skjedd i perioden 2011 til 2017.

Ludvigsen skal ha brukt både hytta, hjemmet sitt, parkeringsplasser, hoteller og Fylkeshuset i Tromsø som arena for den seksuelle omgangen med de unge asylsøkerne.

Kong Harald, fylkesmann Svein Ludvigsen og ordfører Herman Kristoffersen

– Det er en høyprofilert person som nå må møte i retten, sier Steinulf Henriksen i Nordnorsk Redaktørforening om Svein Ludvigsen. Han mener begge parter i saken er tjent med at retten holder dørene åpne.

Foto: Ole Kristian Losvik / NRK

Ludvigsen skal ha fått de unge asylsøkerne til å tro at han hadde makt og myndighet til å gi og frata dem oppholdstillatelse og statsborgerskap. Én av de fornærmede mennene er lettere psykisk utviklingshemmet.

Pågripelsen av Svein Ludvigsen og anklagene mot ham vakte sterke reaksjoner i mange kretser.

Nettopp derfor mener leder Steinulf Henriksen i Nordnorsk Redaktørforening at det er viktig at rettssaken går for åpne dører.

– Det er en høyprofilert person som nå må møte i retten. Det er skrevet så mye om saka allerede og kommet fram så mange detaljer at jeg tror at åpenhet rundt rettssaken vil tjene både de fornærmede og den tiltalte i saken, sier han.

– Siterer ikke alt

Henriksen forstår at det vil være en belastning for de fornærmede å forklare seg i retten nettopp fordi det er en kjent person som står tiltalt.

Likevel bør hensynet til offentlighet veie tyngst, mener Henriksen.

– Jeg forstår at det kan komme ønsker om lukkede dører fra de fornærmede. Men det er ikke gitt at medier til stede kommer til å sitere alt som sies i rettssalen. Vi gjør selvstendige redaktørvurderinger av det som kommer fram, så det er ikke noen grunn til å være redd det skal komme fram opplysninger som kan skade dem.

Det er innkalt om lag 35 vitner og satt av ti dager til rettssaken.

Svein Ludvigsens forsvarer er kjent med kravet om lukkede dører.

– Vi har ingen bemerkninger til dette, utover at vi ikke motsetter oss at dørene lukkes, sier Kai Vaag som forsvarer av Svein Ludvigsen sammen med Ellen Holager Andenæs.

Også i 2015 ble Ludvigsen anmeldt for seksuelle overgrep, men noen måneder senere ble saken henlagt på grunn av bevisets stilling.

Ludvigsen har vært en vel ansett politiker og ombudsmann for Kongen, og har hatt mye tillit både i institusjoner og i befolkningen. Derfor ble han omtalt som en samfunnstopp i denne saken, før navnet hans ble offentliggjort.