NRK Meny

Krever løsning for Beaivváš

Kulturministeren og Sametingspresidenten må sammen finne en løsning på hus-situasjonen for det samiske nasjonalteatret Beaivváš i Kautokeino. Det skriver styret ved teatret i et åpent brev til kulturminister Linda Helleland og sametingspresident Aili Keskitalo. I over 30 år Beaivváš kjempet for å få et eget bygg. Idag holder teatret til i lokaler som er delvis stengt på grunn av inneklimaet.

Styret ber om at det vurderes tiltak for å håndtere den umiddelbare helsefare, og at sametinget og staten legger en felles plan for hvordan den mer langsiktige bosituasjonen kan løses.