Krever fengsel for Fjukstad

Aktor mener at driftsingeniør Bjørn Fjukstad må i fengsel for brudd på flere paragrafer i Arbeidsmiljøloven.

Rettssal
Foto: NRK

I sin prosedyre i Nord-Troms tingrett sa aktor, statsadvokat Torstein Hevnskjel at en passe straff vil være 90 dager fengsel. Dessuten ber aktor om at Fjukstad må betale saksomkostningene.

Skjerpende

Statsadvokaten mente at det foreligger skjerpende omstendigheter i denne saka. Han viste også til at straffenivået i arbeidsmiljøsaker er blitt skjerpa de siste åra. Dessuten har Arbeidstilsynet bedt om at arbeidsmiljøkriminalitet blir slått hardere ned på.

 

Torstein Hevnskjel
Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Aktor la vekt på at Fjukstad har innrømt at han ikke målte luftkvaliteten i det gamle gruveområdet i Svea på Svalbard før det ble gjort et gjennombrudd 3. juli i 2005. Den oksygenfattige lufta som strømmet inn til driftsområdet tok livet av gruvearbeider Frank Wiggo Karlsen og 11 andre gruvearbeidere var i livsfare.

Fjukstad hadde ansvaret

-Det kan ikke være tvil om at driftsingeniør Fjukstad hadde ansvaret for at det ble gjort gassmålinger før man gjorde gjennombruddet til den gamle gruva, sa aktor Hevnskjel.

-Den tiltalte har brutt Arbeidsmiljøloven som arbeidsleder for gruvearbeiderne. Med Fjukstads erfaring fra gruvedrift burde han ha forstått at luftmålingene skulle utføres før gjennombruddet ble gjort, mente aktor.

Leste ikke arbeidsplanen

Bjørn Fjukstad sa i retten tidligere i uka at han ikke hadde lest arbeidsplanen der det sto at han skulle gjøre luftmålinger før gjennombruddet til det gamle gruveområdet.

- Dette er lite troverdig, mente aktor.

Han begrunnet det med at Fjukstad først under rettsaka sa at han ikke hadde lest arbeidsplanen før ulykka skjedde. Han hadde ikke sagt dette i forklaringa til politiet og heller ikke til andre, sa statsadvokat Hevnskjel.

 

Bjørn Fjukstad
Foto: NRK / NRK

Visste om gass

I sin prosedyre gjorde aktor også et poeng av at Bjørn Fjukstad lenge før gjennomslaget visste at det var gass i den gamle gruva. Fjukstad visste også at det ikke var foretatt gassmålinger like før gjennomslaget skulle skje. Han refererte vitner som hadde forklart at Fjukstad mente at avsuget på en ny type gruvemaskin som var i bruk, skulle fjerne gassen som ville strømme inn til gruvearbeiderne. Aktor viste også til vitner som hadde forklart at det var helt vanlig å måle gassinnholdet i lufta like før gjennomslag.

Oppsiktsvekkende

Aktor Torstein Hevnskjel mente det var oppsiktsvekkende at Bjørn Fjukstad reagerte på opplysninger om at luftkvaliteten i den gamle gruva hadde forverret seg kraftig i dagene før gjennomskalet skulle finne sted.

-Hvis Fjukstad hadde gjort jobben sin, vil han ha foretatt en gassmåling og dermed unngått ulykka, mente han.

Grov uaktsomhet

-Fjukstad har vist grov uaktsomhet, sa aktor.

- Det har han gjort fordi han burde visst at han satte gruvearbeiderne i fare ved ikke å foreta gassmålingene. Han visste at hele arbeidslaget befant seg like ved gjennomslagstedet. Dessuten måtte man regne med at også andre kunne være i nærheten for å overvære gjennomslaget.

Ventilasjonskartet

Forsvaret har under rettsaka lagt vekt på at ventilasjonskartet ikke stemte med terrenget. Det mente aktor var lite viktig i denne saka.

-Tiltalte hadde så mange informasjoner om gass i gruva fra andre hold at han forsto, eller burde forstå at han skulle ha målt gassinnholdet i lufta før gjennomslaget, sa aktor Torstein Hevnskjel.