NRK Meny
Normal

Krever fengsel etter dødsfall på jobb

Aktor har lagt ned påstand om 30 dagers fengsel for begge lederne i Grunn og Fjellentreprenøren AS. Sortlandsbedriften bør også få en bot på 400 000 kroner, mener aktoratet. Forsvareren ba om full frifinnelse.

Arbeidsulykke

Mathias Fors Olsen omkom da dumperen han kjørte havnet utfor en skrent og ut i ei elv på Filefjell.

Foto: NRK-tipsar

Fredag holdt aktoratet og forsvarere sine prosedyrer i rettssaken etter arbeidsulykken der Mathias Fors Olsen fra Lenvik omkom. I Nord-Troms tingrett har aktoratet lagt hovedvekt på det ansvaret en arbeidsgiver har for sine ansatte når det gjelder sikkerhet og opplæring.

Aktoratet

Anneli Bendiksen, bistandsadvokat for de etterlatte og aktor Jørn-Lasse Refsnes.

Foto: Marit Eilertsen / NRK

– Det har ikke blitt tatt tilstrekkelig hensyn til de kravene som arbeidsmiljøloven og forskrifter stiller til en bedrift når det gjelder å ivareta sikkerheten til de ansatte, og særlig oppfølging av nyansatte og risikoen ved bruk av farlige anleggsmaskiner. I tillegg mener påtalemyndigheten at det ikke har vært gode nok rutiner på å avdekke feil og mangler ved bremsene på den aktuelle dumperen, sier aktor Jørn-Lasse Refsnes til NRK.

Kjørte uten førerkort

Mathias Fors Olsen døde etter at dumperen han kjørte, braste utfor en 30 meter høy skrent og havnet i elva på Filefjell under arbeid for Grunn- og Fjellentreprenøren AS i 2012.

20-åringen hadde ikke førerkort for anleggsmaskiner, og skulle heller ikke kjøre slike da han var ansatt som hjelpemann i bedriften. Ingen vet hvorfor han kjørte dumperen ulykkesdagen.

– Vi mener det var en alvorlig svikt som medførte at han som omkom satte seg bak rattet på dumperen og kjørte den. Det burde vært avverget på forhånd, ved at ledelsen i bedriften hadde gitt tydelige instrukser og kartlagt kompetansen til Mathias Fors Olsen, sier Refsnes.

Det er også lagt ned påstand om oppreisning til de etterlatte, avdødes samboer og deres barn, samt avdødes foreldre på 125 000 kroner til hver.

Dødsulykke

Olav Johansen forsvarer Grunn og Fjellentreprenøren AS.

Foto: Marit Eilertsen / NRK

Olav Johansen forsvarer Grunn og Fjellentreprenøren AS. Han sa i sin prosedyre at ulykken, der 20-åringen omkom, var et hendelig uhell. Feilen på bremsesystemet oppsto akutt, og skyldtes ikke manglende vedlikehold. Han ba derfor om full frifinnelse for sin klient.