Krever en million i erstatning etter trakassering på jobb

Natalia Olsen krever 1 million kroner i erstatning og oppreisning av staten for det hun mener er gjengjeldelse i varslingssaka ved NAV Troms. Dessuten ber hun om at staten betaler alle saksutgiftene

Breirem og Olsen

Natalie Olsen (til høyre) krever millionerstatning fordi hun ble mobbet da hun jobbet for NAV i Tromsø. Her sitter hun i retten sammen med sin advokat, Kari Elisabeth Breirem.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

I sitt innledningsforedrag i Nord-Troms tingrett sa Olsens advokat, Kari Elisabeth Breirem, at Natalia Olsen nok hadde hørt at NAV-direktør Stein Rudaa var kjent i Tromsø for å trakassere sine medarbeidere.

– Hun la ikke særlig vekt på det, men fikk snart erfare at ryktene snakket sant, sa advokat Breirem.

– Da Olsen opplevde at Rudaa trakasserte hennes kolleger, tok hun det opp gjennom varslingssystemet i NAV. Fylkesdirektøren fikk imidlertid vite om varslinga. Rudaa ble rasende og konfronterte min klient. Han var helt svart i øynene, sa advokat Elisabeth Breirem i retten i dag.

Sverdrup og Steenwig

Advokat Elisabeth Stenwig representerer staten under rettssaken. Her sitter hun sammen med seniorrådgiver i NAV, Gunvor Sverdrup.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Ble sykemeldt

Natalia ble trakassert så mye at hun ble sykemeldt. Da hun kom tilbake i jobb ble det inngått en avtale om at hun skulle få redusert arbeidsmengde.

–Det skjedde ikke. I stedet ble hun pålagt flere og nye oppgaver, sa advokat Breirem.

Saksøker Natalia Olsen beskriver et arbeidsmiljø på NAV-kontoret som var preget av frykt og usikkerhet.


– Det var vanligvis helt stille på kontormøtene. Ingen turde å si noe som kunne oppfattes som kritikk av ledelsen. Det var bare etter møtene at folk turde å snakke, sa advokat Kari Breirem.

Flere meldte fra

Natalia Olsen var ikke den eneste som meldte fra til Arbeids -og velferdsdirektoratet om fylkesdirektørens negative oppførsel på kontoret. Gunvor Sverdrup i direktoratet bekrefter i en e-post til Natalia Olsen, at hun har fått flere meldinger fra ansatte i Tromsø om arbeidsmiljøet på kontoret. Meldingene kom både fra daværende og tidligere ansatte.

I stevninga til Nord-Troms tingrett heter det også at det flere år tilbake, trolig helt fra 2010, men muligens enda lenger tilbake, er meldt bekymringer fordi fylkesdirektøren skaper frykt gjennom sin lederstil.