NRK Meny
Normal

Krever bot og betinget fengsel for Jarle Andhøy

Aktor i Nord-Troms tingrett har lagt ned påstand om at Jarle Andhøy må dømmes til 30 dagers betinget fengsel og 45 000 kroner i bot for ulovlig seilas i Antarktis. Forsvarer krever frifinnelse.

Jarle Andhøy

Jarle Andhøy står tiltalt i Nord-Troms tingrett for å ha seilt i internasjonalt farvann uten forsikring og tillatelse.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Det sa aktor Trude Kvanli i sin prosedyre i retten i Tromsø torsdag.

Andhøy er tiltalt for å ha seilt til Antarktis uten tillatelse. Andhøy har lagt fram en tillatelse fra den argentinske kystvakten, som gir han lov til å seile i Antarktis.

Aktor sa i sin prosedyre at søknaden er sendt til feil myndighetsorgan, og at tillatelsen derfor ikke er gyldig. Hun sa også at dette burde Andhøy, som erfaren ekspedisjonsleder ha visst.

Også Juan Manuel Hernandez, som var ansvarlig for søknadsprosessen, burde ha skjønt dette, mener aktor.

Hun mener også at den tillatelsen de har fått, heller ikke spesifiserer at de får lov til å seile sør for 60. breddegrad, som er grensen for Antarktis. Men i alle fall burde ekspedisjonen ha sørget for å finne fram til rett myndighet, og sendt søknad dit.

- Føler seg motarbeidet

- Norsk polarinstitutt behandler ikke Jarle Andhøy som andre folk, sa advokat Brynjar Østgård i sin prosedyre i saken.

Hen mener det er fullt forståelig at Andhøy ikke vil ha noe med polarinstituttet å gjøre, og heller søkte om tillatelse fra andre land.

Årsaken til at Andhøy valgte å søke i Argentina, er at der ble han godt mottatt og behandlet bra. I motsetning til Norge og England, der han føler at han blir motarbeidet, hevdet forsvareren.

- Andhøy skal frifinnes

Advokat Østgård mener det er helt naturlig at Andhøy henvendte seg til den argentinske kystvakten for å få sine tillatelser. Det antarktiske havområdet ligger så tett opp til den argentinske kysten, at det heller er naturlig å tenke på kystvakten, enn å tro at man skulle ha henvendt seg til det argentinske polarinstituttet.

- At argentinske forvaltningsnivåer er uenige med hverandre, kan ikke en norsk rett legge til grunn for sine avgjørelser, sa forsvareren. Man bør bare konstatere at det foreligger en tillatelse, uten å vurdere interne argentinske forhold.

- Norske myndigheter kan ikke blande seg inn i tillatelser som utenlandske myndigheter har gitt.

Forsvareren mener at sakens kjerne er at Andhøy hadde tillatelse fra det han va roverbevist om var et kompetent organ.

- Jeg holder fast ved at Jarle Andhøy skal frifinnes, og det blir min påstand, avsluttet forsvareren.