NRK Meny

Krever bedre Senja-veger


Trafikken til og fra sjømatnæringa på Senja er mangedoblet på få år. Per døgn kjører nå i snitt 65 vogntog på senjaveiene. Det viser ei ukesmåling som 17 bedrifter i Sjømatklynge Senja gjorde for to uker siden. Dersom den stipulerte veksten i sjømatnæringa skal kunne bli en realitet, MÅ veiene bli bedre, krever de.