NRK Meny
Normal

Krever bedre helikopterberedskap

Både politi og helsevesen vil ha bedre helikopterstøtte i Finnmark.

SeaKing
Foto: NRK/Stein Lorentzen

Torbjørn Aas

Politimester i Vestfinnmark, Torbjørn Aas.

Foto: Pressefoto

Terroren 22. juli viser at politiet har behov for helikopter-beredskap også i Finnmark. Begge politimesterne i fylket foreslår derfor at offentlige etater samarbeider for å få et helikopter på plass.
Politiet har i dag svært begrensa muligheter for lufttransport, sier politimester Torbjørn Aas ved Vestfinnmark politidistrikt.

– Det er jo i dag slik at vi har begrensede muligheter for lufttransport. For å bedre tidsbruken vår i enkelte situasjoner så mener vi at løsningen er en reel tilgang på helikopter, sier Aas

Han får støtte fra politimesteren i Østfinnmark, Ellen Kathrine Hætta. Begge politidistriktene i Finnmark er samstemte om dette punktet i sine høringsuttalelser.

I dag har forsvaret ett redningshelikopter på Banak, som også kan brukes som ambulansehelikopter. Etter 22. juli har rutinene blitt endret, slik at også politiet enklere kan be om transporthjelp fra forsvaret. 330-skvadronens helikopter på Banak dekker hele Troms og Finnmark, og havområdene opp mot Bjørnøya.

Får støtte fra flere

Helse Finnmark støtter utspillet fra de to politimestrene i Finnmark om et felles beredskapshelikopter i fylket.

Klinikksjef Grete Bru har ansvaret for ambulansetjenesten, hun mener en samordning mellom de offentlige etatene får å få på plass et helikopter er en god ide.

– Min umiddelbare reaksjon er at dette er et godt utspill, og at det sikkert kan være behov for et beredskapshelikopter i Finnmark.

Også fylkespolitiker Claus Jørstad fra Fremskrittspartiet mener det vil være bra med et beredskapshelikopter i Finnmark.

Claus Jørstad

Fylkestingspolitiker Claus Jørstad (FrP).

Foto: Eskil Mehren

– Det har vært flere episoder hvor responstiden fra politiet har vært uholdbar. For et par år siden hadde vi en skyteepisode i Kautokeino hvor det tok over fire timer før politiet var klare til å gå inn. Når man vet at det ikke er uvanlig med flere timer, og at det blir bråk i Oslo når det tar en halvtime, så må man ha noe på plass.

Det er særlig væpnede aksjoner hvor tid kan være avgjørende. Klinikksjef Grete Bru mener et helikopter vil kunne være avgjørende dersom det er våpen inne i bildet.

– Vi har ambulanser flere steder og relativt kort utrykningstid på dem, men når det er snakk om en skarp situasjon så kan ikke ambulansepersonell gå inn i den før politiet er på plass. Da vil et helikopter være raskere enn bil over lange avstander.