Krever bedre forhold for fosterbarn

Fylkesmannen i Troms ber Tromsø kommune redegjøre for hva de gjør for å bedre situasjonen for barn i fosterhjem innen 4. desember. Tromsø barneverntjeneste har i sin halvårsrapport slått fast at 70 av 120 fosterbarn ikke har fått oppfylt sine lovpålagte besøk det siste året. Dette er brudd på fosterhjemsforskriften, og fylkesmannen ser alvorlig på lovbruddene.