NRK Meny
Normal

Krever 6 millioner fra hjemkommunen til pasient

Tana kommune krever 6 millioner kroner fra hjemkommunen til en krevende pasient - nå må Helsedirektoratet avgjøre striden

Jørn Aslaksen, rådmann i Tana

Rådmann Jørn Aslaksen. Th: Solbjørg Ravna (NSR/SfP) og ordfører Frank Ingilæ

Foto: Nils Henrik Måsø

Tana kommune godtar ikke at de blir sittende med regningen for en krevende psykiatrisk pasient som har flytta til kommunen.

Det er den distriktspsykiatriske klinikken som har fått pasienten til å flytte, og Tana mener nå at pasientens hjemkommune skal betale 6 millioner kroner for kommunale tjenester pasienten har fått i tillegg.

Rådmann Jørn Aslaksen er oppgitt over at han ikke får støtte fra Fylkesmannen i saken.

– Det synes jeg er litt rart. Vi har kun gjort det Fylkesmannen har bedt oss om å gjøre. Vi har gått frem på den måten deres egne retningslinjer sier vi skal gjøre, sier Aslaksen

Mener hjemkommunen skal ta kostnaden

Tana kommune har en pågående tvistesak med en annen kommune i fylket og seksjonsleder for helse og omsorg hos Fylkesmannen, Linda Kråkenes forklarer tvisten slik:

– Det er spørsmål om hvem som skal betale for de kommunale tjenester til en bruker som har bosatt seg i en kommune. Det etter at vedkommende har flyttet ut fra en institusjon som ligger i den tidligere kommunen, sier hun.

Av hensyn til pasienten ønsker ikke NRK og identifisere hjemkommunen. Vedkommende har behov og krav på resuskrevende kommunale tjenester av Tana kommune. Men Tana mener at hjemkommunen skal ta kostnaden som ifølge rådmann, Jørn Aslaksen, på de fire årene det er snakk om, er blitt svært stor.

– Per i dag er det summert seg rundt fem millioner, det blir vel seks i løpet av året, sier Aslaksen.

Saken til Helsedirektoratet

Linda Kråkenes hos Fylkesmannen sier det er riktig at det tidligere var mulig å kreve refusjon, men underveis i behandlingen har det kommet et nytt lovverk.

– Da har vi selvfølgelig måttet legge det til grunn når vi tok stilling til saken, sier hun.

Nå er det Helsedirektoratet som skal finne ut hvem som har rett. Rådmann Aslaksen mener de har en god sak.

– Jeg synes det er veldig rart at fylkesmannen legger til grunn en slik lov som har tilbakevirkende kraft, det har jeg ingen forståelse for, sier han.