NRK Meny
Normal

Krever 35.000 per innbygger

Gamvik kommune krever erstatning for dem som har flyttet på grunn av fiskeri-krisa.

Gamviks ordfører Roger Hansen og advokat Gunnar Nerdrum
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Fraflyttingen har skutt fart etter at fiskeindustrien i kommunen mistet tilgangen til råstoffet. Grunnen er at en rekke trålere bryter plikten de har til å levere fangsten i Gamvik.

Staten har ikke håndhevet reglene om leveringsplikt, men latt fiskebåtrederne slippe billig unna, mener kommunen.

Nå krever kommunen og to lokale bedrifter over 50 millioner kroner i erstatning.

 

Regnestykket

Advokat Gunnar Nerdrum legger til grunn at halvparten av flyttestrømmen ut av Gamvik skyldes mangel på råstoff. Derfor krever kommunen 35.000 kroner for hver andre tapte innbygger.

Det blir 10,2 millioner kroner. Erstatning for tapt fisk gjennom tre år kommer på toppen av dette, slik at sluttsummen er oppe i 15,5 millioner kroner.

I tillegg til Gamvik kommunen står også to lokale fiskeribedrifter bak søksmålet: Isanlegget AS krever 23,5 millioner, mens Nordkyn Seafood krever 12 millioner kroner fra selskapene som ikke har levert og fra staten.

Skal levere fangsten lokalt

Kommunen og bedriftene har stevnet staten og flere fiskeriselskaper for brudd på den såkalte leveringsplikten. Den sier at en rekke fartøy skal levere sine fangster på bestemte anlegg, for å sikre et grunnlag for fiskeindustrien langs kysten.

– Selv om både kommunen og bedriftene krever erstatning med store beløp, er det viktigste å få gjennomslag for at bedriftene som har leveringsplikt i Mehamn, skal levere i Mehamn, sier Nerdrum.

Og råstoffet skal være ferskt, understreker han.

– Disse trålerne fryser inn fisken, for da kan den leveres på verdensmarkedet til andre priser. Ferskt råstoff må leveres innen et begrenset område, og der blir prisen stort sett noe lavere. Men bedriftene i Mehamn er lagt opp til å håndtere det beste råstoffet - som er ferskt.

– Har påtatt seg plikten

Nerdrum mener at Gamvik kommune har en god sak, fordi fiskebåtrederne har påtatt seg helt klare forpliktelser.

- Leveringsplikten er jo grunnlaget for at rederiene i sin tid fikk dispensasjon for å få båter. De ville ikke fått lov til å fiske om de ikke hadde påtatt seg denne forpliktelsen. Dette har de visst hele tiden. Når de gir en god dag i forpliktelsen, bryter de et vilkår som er satt for å sikre bosettingen på kysten, sier Nerdrum.

Nekter professorer å vitne

Saken i tingretten skal gå over to uker, og vitnelista er lang og mektig: Her er tidligere fiskeriministre som Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Svein Ludvigsen og flere topper i Fiskeridepartementet.

Men for Nerdrum er det vel så interessant hvem som ikke står på vitnelista. De har nemlig fått avskåret en rekke vitner.

Det gjelder to professorer ved Fiskerihøgskolen i Tromsø, advokat og tidligere departementsråd Torben Foss, og flere topper fra fiskerinæringa: Investor Øystein Jørgensen, Einar Tore Esaiassen i Senjahopen og skipsmegler Konrad Mikkelsen.

– Retten antok i mai at disse ikke hadde noen betydning for saken. De var ikke avgjørende, men vi mener likevel retten får et dårligere grunnlag til å treffe dom i saken, sier Nerdrum.