Krevende fiskeriforhandlinger

Tre dager inn i de årlige fiskeriforhandlingene med Russland, karakteriserer den norske forhandlingslederen situasjonen som krevende. Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen forhandler om kvoter og fordeling av mer enn 1 million tonn fisk som de to landene forvalter som fellesbestander i Barentshavet. Aller viktigst er torsken der partene i fjor ble enige om en kvote på 894.000 tonn. Eter planen skal avtalen for 2017 undertegnes torsdag. (NTB)