NRK Meny

Krass kritikk av barnevernet

Barn i fosterhjem i Nordreisa og Kvænangen får ikke god nok oppfølging. Det slår Fylkesmannen fast i en tilsynsrapport. Den interkommunale barnevernstjenesten oppfyller blant annet ikke kravet til lovpålagte besøk i fosterhjem, skriver Framtid i Nord. Ifølge rådmann Anne-Marie Gaino i Nordreisa blir et kvalitetssikringssystem innført denne måneden.