NRK Meny
Normal

Kråkebollene tar livet av kunstige rev

Fem år etter at Havforskningsinstituttet startet forsøket med kunstige rev, har kråkebollene igjen tatt over langs kysten.

Video 10b16d37-9b21-4026-a3b9-16230baace61.jpg

De kunstige revene ser igjen ut som en ørken.

– I fjor så vi at kråkebollene begynte å komme tilbake på et par av revene. Nå hard e spredd seg til alle revene med unntak av to, sier forsker ved Norsk institutt for vannforskning, Hartvig Christie.

For fem år siden begynte forsøket med å sette ut kunstige rev rundt Hammerfest for å stoppe den voldsomme oppblomstringen av kråkeboller langs norskekysten.

I 2007 var et område på størrelse med to fotballbaner igjen frodige og fulle av alge- og tarevekst, etter at kråkebollene hadde forvandlet området til en ørken under vann.

Nå har kråkebollene igjen fått overtaket på de kunstige revene.

Spiser opp tareskogen

At kråkebollene spiser opp tareskogen langs hele kysten fra Trøndelag og nordover har vært et problem i mange år. Den frodige tareskogen er et viktig leveområde for fisk og smådyr.

Når kråkebollene beiter ned tareskogen blir det bare en øde sandørken igjen, der bare kråkebollene trives.

Kråkeboller

Kråkebollene har drept tare og alger på de kunstige revene.

Foto: NRK

Bare i Nord-Norge har kråkebollene beitet ned 2000 kvadratkilometer tareskog.

Målet med kunstige rev, er at tare og alger igjen skal vokse, og tiltrekke seg fisker og annet dyreliv.

Vil fortsette

Til tross for de nedslående resultatene, ønsker forskerne å fortsette prosjektet utenfor Hammerfest. Skal de får til det, må de utvide arealet, og sette flere rev ut i ets tørre område. Det koster penger.

– Vi har vært i kontakt med miljøverndepartementet og Fiskeridepartementet. De var interesserte, men vi har ikke hørt mer fra dem, sier Christie.