Kraftig tilbakegang for Frp

Frp går kraftig tilbake i ei meningsmåling InFact har utført for avisa Nordlys. 13 prosents oppslutning i Troms er en tilbakegang på 4,5 prosentpoeng sida forrige måling i juni, og 6,6 prosentpoeng sida valget i 2013. Førstekandidat Per-Willy Amundsens mandat er utsatt, skriver avisa. Høyre går fram 2,4 prosentpoeng i forhold til forrige måling, men har stor tilbakegang sett opp mot valget for fire år sida. Den samme tendensen gjelder for Arbeiderpartiet.