Kraftig økning i eksport av sjømat fra norske lufthavner

Det har hittil i år vært 32 prosent vekst på frakt fra norske lufthavner, sammenlignet med samme tid i fjor.

DHL Fraktfly

MYE FISK: Både fraktfly som dette og norske rutefly har det stadig mer travelt med å frakte fisk fra norske lufthavner. Her fra Banak lufthavn i Lakselv.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Mer enn 116 millioner kilo frakt er flydd ut av norske lufthavner – så langt i 2017. Dette er 32 prosent mer enn på samme tid i fjor.

– Majoriteten av dette er sjømat, sier Gurli Høeg Ulverud, kommunikasjonssjef i Avinor.

– Det er en kraftig vekst på eksport av sjømat fra Avinors lufthavner i 2017, men vi har ikke et eget tall på det. Vi jobber med å fremskaffe bedre tallmateriale på frakt slik at vi i fremtiden kan sortere frakt i ulike kategorier, sier Ulverud.

Økning i Tromsø og Oslo

Gurli Høeg ulverud i Avinor.

JOBBER MED BEDRE TALL: Avinor og Gurli Høeg Ulverud kan ikke si eksakt hvor mye av frakten som er sjømat, men bekrefter at det det likevel er en kraftig vekst. Nå jobber de med å lage bedre tallmateriale.

Foto: Avinor

I hele 2016 det noe mer enn 134 millioner kilo sjømat ut av norske lufthavner. Tall brutt ned til hver enkel flyplass, som Avinor sendte NRK sent i forrige uke, er nederst i saken.

I Nord-Norge hadde Tromsø Lufthavn Langnes en økning i frakt fra mer enn 1,2 millioner i 2014 til over 1.6 millioner i 2016. Så langt i 2017 er 1.201.659 kilo cargo blitt fraktet om bord i ventende fly på Langnes.

Ut av Oslo lufthavn gikk det i 2014 ut mer enn 102 millioner kilo, i 2016 var dette økt til over 115 millioner, mens så langt i 2017 er tallet 102.309.679 kilo frakt.

Cargoboom i Finnmark

Tallene nasjonalt inkluderer både frakt på passasjerfly og på rene fraktfly.

– Så å si alt som går ut fra Oslo lufthavn er eksport, men fra blant annet Tromsø og Lakselv kan mye være transport av fisk fra den destinasjonen til Oslo, for videre eksport ut av landet, samt noe som skal fordeles rundt om i Norge, forklarer kommunikasjonsrådgiver Lasse A. Vangstein i Avinor.

Mange små lufthavner har hatt en kraftig vekst, slik som Hasvik kommune, som ligger på Sørøya i Finnmark, også kalt «stortorskens rike». Her ble det i 2014 likevel kun sendt ut 12 kilo cargo med fly, mens så langt i 2017 er tallet 6570 kilo.

Avinor er et statlig selskap, som er Norges største eier av flyplasser.

Cargo ut av norske lufthavner:

CARGO: Tallene er på cargo ut av norske lufthavner, der det meste er fisk. Tallene ble sendt til NRK sent i forrige uke.