NRK Meny

Kraftaksjer fortsatt til salgs

Troms Kraft er fortsatt i samtaler med svenske Jamtkraft om salg av aksjer som Troms Kraftforsyning og Energi eier i Salten Kraftsamband. Svenskene er i utgangspunktet villig til å betale 300 millioner kroner. Troms Kraft bekrefter at det diskuteres pris på aksjene, men at det ikker er klart når det kan komme en avgjørelse om det blir et salg.