NRK Meny
Normal

UNN funnet oppskriften på kortere ventetider – kreftpasient operert tre uker etter røntgen

– Jeg hadde ikke forventet at det gikk så fort, sier Halvor Idrupsen. Han ble operert for lungekreft bare tre uker etter at det ble tatt røntgenbilde av lungene hans.

Kortere ventetid

Halvor Idrupsen og avdelingsoverlege Ulf Aasebø.

Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

Lungekreftpasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) venter mye kortere etter at pasientforløpet ble strømlinjeformet i den såkalte «lungepakken», ved hjelp av LEAN (se faktaboks på høyre side).

– Jeg hadde ikke forventet så kort ventetid. Man hører jo over alt at sykehusene har lange ventetider. I mitt tilfelle gikk det fort, og det er jeg glad for, sier Halvor Idrupsen til Helse-Nord.no.

Mannen som kommer fra Karlsøy i Troms, ventet i tre uker fra røntgenbildet av lungene ble tatt, det ble oppdaget kreft, og til han var operert. I dag går han jevnlig til kontroll.

Over halvert ventetid på tre år

I 2009 ventet lungekreftpasienter på UNN i snitt 64 dager, noen så lenge som 107 dager. Idrupsen kan takke målrettet LEAN-arbeid for de store forbedringene i ventetidene.

I 2012 ventet pasientene på UNN i snitt 16 dager før de var ferdig utredet og 28 dager for behandling.

Det viktigste i LEAN-arbeidet er ifølge Helse Nord at alle aktuelle fagfolk deltar sammen i forbedringsarbeidet. Gjennom arbeid i fokusgrupper er det sykehusets egne fagfolk som sammen forbedrer pasientforløpene og dermed får et solid eierskap til det arbeidet som gjøres.

– Det var mulig å forbedre

Resultatene av forbedringsarbeidet i UNN er publisert i The Clinical Respiratory Journal, hvor hovedkonklusjonen er at LEAN som metode fungerer for å forbedre pasientforløp.

Denne helsetjenesteforskningen på pasientforløp er høyaktuell i tiden, hvor sykehus er på leting etter nye metoder for å forbedre sin organisering.

– Da jeg først hørte om LEAN tenkte jeg: «Er det nødvendig? Vi gjør jo så godt vi kan i dag.» Men vi fant fort ut at det ikke var så rosenrødt som jeg trodde. Det var mulig å forbedre, sier avdelingsoverlege i UNN, Ulf Aasebø.

Fastlegene kuttet som mellomledd

Som en del av lungepakken ble fastlegene kuttet som mellomledd, dette er det som har størst betydning for ventetida.

Tidligere ble pasienter med mistanke om lungesykdom/svulst sendt fra fastlege til røntgen. Ved mistanke om sykdom, ble resultatet sendt tilbake til fastlegen som så skulle henvise pasienten til CT.

– Den viktigste suksessen for å korte ventetida i lungepakken er at røntgenlegen ringer direkte til vakthavende lungelege i sykehuset, som bestiller CT. Det fungerer knirkefritt. Omveien om fastlegen er borte, sier Aasebø.

– Går ikke av seg selv

En annen faktor som påvirker ventetida er den økende køen for PET-undersøkelser. PET er blitt en viktig del av utredning og behandlingsplanlegging for lungekreftpasienter.

Nasjonalt krav er at 80 prosent av pasientene skal ha startet behandling innen 20 dager. I 2013 hadde 46 prosent gjort det.

– Vi har erfart at selv om vi har oppskriften på hvordan ventetidene blir lave, går det ikke av seg selv. Det krever kontinuerlig oppfølging, sier avdelingsoverlege Ulf Aasebø.