Kontrollerer lakseanlegg i Kåfjord

Russiske inspektører er nå på kontroll på Lerøy Aurora sitt lakseanlegg i Kåfjord.

 

Mange norske lakseeksportører har vært avskåret fra å eksportere laks til russland fra 1. januar i år, fordi russland ikke har godtatt den norske kvalitetskontrollen.

 

Rådgiver Lena Brungot i Mattilsynet sier hun forstår at russerne sjøl vil kontrollere det de skal importere.

 

 - De er i sin fulle rett til å stille helt spesifikke krav til varer som skal importeres til sitt land. Jeg tror ikke at russerne ikke stoler på oss, men det er jo ikke uvanlig at andre land har sine krav og rutiner som de sjekker etter, sier Brungot.

Russiske inspektører kom til Norge i går. De skal mest sansynlig kontrollere ti laksebedrifter i hele landet.

 

Geir Ove Ystmark
Foto: Arkivoto: Gorm Kollestad, Scanpix

Håper på mange kontroller

Geir Ove Ystmark, eksportdirektør i fiskeri- og havbruksnæringens landsforening håper de vil kontrollere flest mulig anlegg, slik at flere bedrifter skal kunne eksportere laks til Russland.

-Dette er jo ikke noen ønskesituasjon. Det beste hadde vært om alle som ønsket det kunne eksportere. Men nå i første omgang er det viktig å få volum av norsk fisk inn i det russiske markedet. Alternativet er at andre overtar de ferskfiskmarkedene som vi har bygd opp i det russiske markedet, sier Ystmark.

Helhetsinntrykk

Russland har fortsatt importforbud på all fersk fisk fra Norge.I fjor kontrollerte russerne fire anlegg i Norge, hvorav to ble godkjent. Brungot i Mattilsynet var med på kontrollene i fjor. Hun sier at russerne ser på helhetsinntrykket de får av anlegget.

Ystmark føler seg trygg

-De produktene vi produserer er gode og sunne produkter. Så får vi håpe at inspeksjonene fører til at vi får sertifisert flest mulig anlegg.