Konflikt om kommuneøkonomi

Dagens politiske ledelse i Tromsø kommune må slutte med sitt korstog mot private løsninger i helse- og omsorg. Det sier Venstres Jonas Stein, etter at det ble lagt fram en rapport som viser at sektoren bruker 100 millioner kroner mer, enn budsjettert. Brage Larsen Sollund, i Tromsø Arbeiderparti, sier at dette er alvorlig og at det er nødvendig med omstilling innenfor helsesektoren.