NRK Meny
Normal

Kompetansesenter til Tromsø

Norsk Polarinstitutt blir nasjonalt senter for is og klima.

Polarinstituttet, Tromsø
Foto: NRK

Det er et behov for økt kunnskap om følgene av klimaendringene og at is og isbreer smelter. Derfor gir regjeringen 22 millioner kroner til opprettelsen av et nytt senter tilknyttet Norsk Polarinstitutt i Tromsø.

- Norge har stor kunnskap om klima, isbreer og polare forhold, og vi har moderne forskningsanlegg både i Arktis og Antarktis. Denne fagkompetansen skal vi nå styrke og videreutvikle med et nytt kompetansesenter for is og klima, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Legges til Tromsø

Senteret skal øke kunnskapen om problemene knyttet til smeltende is, og bidra til å skape økt forståelse for hvor viktig det er å redusere utslippene av klimagasser.

Kompetansesenteret skal være et viktig norsk bidrag i et samarbeid med andre land i verden som har breer.

- Det er et stort behov for økt kunnskap om konsekvensene av issmeltingen. Ikke bare når det gjelder miljøet, men også for samfunnet generelt. Den fjerde hovedrapporten fra FNs klimapanels understreker dette kunnskapsbehovet, sier Solheim.

Gledens dag

- Dette er en gledens dag for oss, sier direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther, til NRK.

- Hva skal senteret gjøre i praksis?

- Vi kommer til å gå gjennom organisasjonen vår i forhold til å øke kompetansen vår. Det betyr i praksis å vurdere å ansette folk på spesialområder.

Viktig etablering

Winther mener at de er veldig viktig at et slikt senter blir oppretta.

- I Norge har vi lange tradisjoner innenfor polarforskning. Nå har det jo vist seg med veldig stor tydelighet de siste årene at klimaendringene er raskest og mest fremtredende i polarområdene, og vi har også sett koblinga mellom det som skjer i polarområdene og andre deler av verden.

Internasjonalt perspektiv

Det nye kompetansesenteret vil få et internasjonalt perspektiv også, sier Winther.

- Vi har godt samarbeid med andre land som Russland, Tyskland, India og Kina.

- Dette vil bli et nasjonalt ledende og internasjonalt sterkt senter, sier han.

Jan-Gunnar Winther regner med at de har det nye senteret på plass i løpet av neste år.

Jan Gunnar Winther
Foto: Trygve Andreassen / NRK

Hva mener du? Si din mening!