Kommuner i nord sier nei til enslige mindreårige asylsøkere

I løpet av den siste måneden har ingen kommuner i Nord-Norge tatt imot en eneste enslig mindreårig asylsøker.

Barn på asylmottak (Illustrasjonsfoto)

Barn på asylmottak (Illustrasjonsfoto).

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Situasjonen er dramatisk, sier regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm til NRK. I løpet av den siste måneden har ingen kommuner i Nord-Norge tatt imot en eneste enslig mindreårig asylsøker.

– Vi har aldri før hatt så mange enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Stadig flere av flyktningene under 15 år blir boende på Bufetats omsorgssentre etter at de har fått innvilget oppholdstillatelse og er bosettingsklare fordi ingen kommuner ønsker å ta imot disse barna. Vi står overfor en kritisk situasjon som rammer de yngste og mest sårbare barna. Flyktningene trenger og ønskes velkommen til en kommune, starte integrering som å begynne på skole, starte med fritidsaktiviteter og leve et stabilt og trygt liv, sier Bergstrøm.

De siste ukene har det i gjennomsnitt kommet mellom 30 og 40 enslige mindreårige asylsøkere under 15 år til Norge. UDIs nye anslag er at det kan komme opp mot 1000 enslige mindreårige asylsøkere under 15 år i løpet av året, skriver Bufetat på sine hjemmesider.

Behov for flere fosterhjem

Pål Christian Bergstrøm

Pål Christian Bergstrøm er regiondirektør i Bufetat, region nord.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Bufetat har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år frem til de bosettes i en kommune eller reiser ut av landet. Mens asylsøknaden behandles skal Bufetat gi disse barna et tilbud om å bo på et omsorgssenter for mindreårige asylsøkere i statlig eller privat regi. Bufetats regioner har ansvar for å bosette barna som har fått vedtak om opphold i en kommune, og rekruttere fosterhjem etter søknad fra kommunene.

Erfaring viser at over 90 prosent av enslige mindreårige asylsøkere under 15 år får vedtak om opphold. De skal derfor bo i en kommune hvor de plasseres i døgnbemannet bofellesskap med andre barn eller i fosterhjem.

De som ønsker å bli fosterhjem for enslige mindreårige asylsøkere kan ta kontakt med sin lokale fosterhjemstjeneste. Fosterhjemstjenesten reiser denne uka ut på veien i Nord-Norge, i håp om å få flere til å melde seg som fosterhjem til enslige mindreårige asylsøkere.