Eldre går sjelden til fastlegen

I løpet av de siste 10 årene har antall fastlegebesøk stupt med 60 prosent blant de aller eldste i Tromsø kommune. – Det bekymrer meg, sier kommuneoverlege Trond Brattland.

Eldre kvinne
Foto: Frank May / NTB scanpix

Tallene og grafene Trond Brattland har på skjermen foran seg, viser at den eldste delen av befolkninga øker også i Tromsø kommune, men de går sjelden til fastlegen. Hvorfor, vet han ikke.

– Men det vi vet er at alle folk på et eller annet tidspunkt i livet, men spesielt de eldre, får dårligere helse. Da er det viktig å gripe inn så tidlig som mulig før dette får utvikle seg. Har de liten kontakt med fastlegen er sjansen for å oppdaget dette dårligere, sier Brattland.

Mangler plasser

Trond Brattland

Trond Brattland er kommuneoverlege i Tromsø.

Foto: Kristine Østvold / NRK

I dag mangler Tromsø kommune både langtidsplasser og korttidsplasser for eldre syke. Det fører til at kommunene må betale mange millioner kroner i dagbøter for utskrivingsklare pasienter som blir liggende på Universitetssykehuset Nord-Norge. Men dette har også en betydning for mange andre eldre.

– Ser vi på tallene og grafene her, viser de at alderen på dem som får sykehjemsplass synker, mens alderen på hjemmeboende øker. Det ser ut til at vi prioriterer å gi urolige, demente pasienter plass på sykehjemmene. Dermed blir nåløyet for å komme på sykehjem for de aller eldste enda trangere, sier Trond Brattland.

Øker innsatsen

Tall fra SSB viser at fram mot 2060 vil antall eldre over 67 år dobles. På spørsmål om fastlegeordningen vil klare å takle så mange gamle pasienter svarer kommuneoverlegen at det vet han ikke.

– Om fastlegeordningen er "rigga" for å håndtere så mange eldre, syke hjemmeboende pasienter gjenstår å se, men fastlegene har et ansvar for sine listepasienter, og dette krever kanskje en annen måte å jobbe på. I alle fall krever det en større innsats, sier Brattland.

Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan, kan dele kommuneoverlegens bekymring selv om ikke klagesakene han får inn gjenspeiler problemet.

Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan

– Vi vil bruke flere ressurser opp mot kommunehelsetjenesten, sier Odd Arvid Ryan.

Foto: NRK

– Her er det snakk om en pasientgruppe som trenger mer oppfølging med tanke på helse enn andre. Ikke minst de tjenestene som fastlegen kan gi. Til høsten vil vi bruke mer ressurser på å se på omsorgstjenestene for eldre ute i kommunene, sier Ryan.

Han påpeker at det er mange kommuner og at de tilbyr veldig forskjellig helsetjenester til de eldre.

– Hvorfor ser dere ikke flere klagesaker som dreier seg om dette?

– Vi vet ikke, men har tidligere sett en klagefrykt i slike saker. Så langt i år har vi sett at antall saker som kommer fra kommunehelsetjenesten synker. De har ligget på en 35 prosent av sakene, nå nærmer de seg 20 prosent, sier Ryan.