Kommunen tar grep etter refs fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har pålagt Kautokeino kommune å rette opp i ni avvik fra arbeidsmiljøloven på sykehjemmet, deriblant praksisen rundt uttransportering av lik.

Kautokeino helsesenter

Arbeidsmiljøet ved Kautokeino sykehjem er en psykisk belastning for de ansatte, mener Arbeidstilsynet.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Enhetsleder for helse og omsorg, Sara Kristine Loso, sier ledelsen ikke kjenner til at arbeidsmiljøet ved sykehjemmet er så dårlig at Arbeidstilsynet mener det er en psykisk belastning for de ansatte.

– Jeg synes det er graverende at vi i ledelsen ikke får de varslene. Det er klart at dette er noe vi bør vite om så vi kan gjøre noe med det, og jeg kjenner ikke til at det er ansatte som ikke har det bra på arbeidet, sier Loso.

Kjenner seg ikke igjen

Det var etter et tilsyn ved sykehjemmet i Kautokeino i november i fjor at Arbeidstilsynet påla kommunen å rette opp i ni avvik fra arbeidsmiljøloven.

– Rapporten samsvarer ikke i forhold til den virkeligheta vi kjenner til. Vi må komme til bunns i dette, sier Loso.

Arbeidstilsynet sier til NRK at det ikke er uvanlig at det under tilsyn kommer fram to virkelighetsoppfatninger, avhengig av hvilken stilling man har.

Kommunen skal ta grep

- Vi kommer til å ha et ekstraordinært personalmøte hvor vi går igjennom rapporten fra Arbeidstilsynet punktvis, sier Loso.

Konstituert rådmann i Kautokeino kommune, Karin Hætta, innrømmer at påleggene fra Arbeidstilsynet er alvorlig.

– Vi har sett på påleggene og har svart arbeidstilsynet i et brevtorsdag. Vi burde ha svart tidligere, sier Hætta

Bygget gir utfordringer

Det er spesielt praksisen rundt uttransportering av lik som har fått kritikk av Arbeidstilsynet. Hætta mener sykehjemmet slik bygget står i dag ikke gir rom for andre måter å gjøre uttransporteringen på.

– Det har hele tiden vært slik at vi må frakte lik gjennom oppholdsrommet eller gangen og bort til kapellet. Derfor gjøres dette på kveldstid eller når det ikke er så mye folk der.

Sykehjemmet ble bygget i 2000 og ble den gangen godkjent slik det foreligger i dag, og en eventuell ombygging vil bli dyrt, sier Hætta.

I rapporten kom det også fram at hyppige skift av ledere har slått uheldig ut på organiseringen.

– Kanskje må vi se på om det finnes en annen måte å organisere oss på. Etter forrige omorganiseringen ble det en ganske stor enhet for hele helsesenteret, sier Hætta.