Kommunen om dødsulykken: – De hadde ikke dispensasjon til å kjøre

Ifølge Balsfjord kommune og Fylkesmannen i Troms hadde ikke Malangen Resort fått tillatelse til å kjøre snøskuter der en turist omkom fredag.

Skuterulykke Malangseidet

Ulykken skjedde idet skuterføreren og en passasjer krasjet inn i et tre oppe i terrenget fra Malangseidet i Balsfjord.

Foto: Politiet

– Vi mener vår virksomhet er godt innenfor regelverket og har hatt tett dialog med Fylkesmannen i Troms og Balsfjord kommune om vår virksomhet, sier daglig leder ved Malangen Resort, Eirik Tannvik, til NRK.

Fredag omkom en 60 år gammel utenlandsk turist og en 48 år gammel kvinne ble lettere skadet da skuteren de kjørte traff et tre.

De var sammen med flere andre østerrikske turister på en organisert skutertur med Malangen Resort.

Ifølge enhetsleder i Balsfjord kommune, Hans Hugo Henriksen, hadde ikke reiselivsbedriften tillatelse til snøskuterkjøring med turister.

Kommunen ga i november i 2014 Malangen Resort en prøvedispensasjon for skuterkjøring, med bakgrunn av at de skulle frakte turister og utstyr opp til et turistanlegg i nærheten.

– Den ble underkjent av Fylkesmannen og senere av Miljødirektoratet, så den tillatelsen ble trukket tilbake tidlig i 2015, sier Henriksen.

– Så de hadde ikke dispensasjon til å kjøre traseen de først søkte om. Og de har heller ikke søkt om å kjøre skuter andre steder.

– Vi har «åpne bøker»

– Vi forholder oss til gjeldende regelverk og det som ble avtalt i møte med Fylkesmannen i høst. De har vært løpende orientert og vi har ikke «kjørt i skjul», hverken for Fylkesmannen eller kommunen, sier Eirik Tannvik i Malangen Resort, som understreker at de nå jobber for å ta vare på alle involverte etter ulykken.

– Vi jobber fortsatt for å sikre at vi tar best mulig vare på den forulykkedes familie, gjestene og våre ansatte. Vi jobber helt åpent med politiet og relevante myndigheter og har selvsagt «åpne bøker» hva gjelder godkjenninger, sertifikater og våre prosedyrer.

Laster kart, vennligst vent...

Åpnet etterforskning

Politiet har avhørt vitner som var til stede da ulykken skjedde, og har åpnet etterforskning.

– Har de fått dispensasjon til å bruke skuterløypene? Hvilken opplæring har de fått i forkant av turen? Har de førerkort som tilsier at de har lov til å kjøre snøskuter? Det er noe av det vi har jobbet med, men det er for tidlig å konkludere med noe foreløpig, sier politioverbetjent Kathrine Grimnes ved Målselv lensmannskontor til NRK.

Balsfjord kommune gjør ikke noe i forbindelse med snøskuterbruken før de eventuelt får noen henvendelser fra politiet.

Fylkesmannen skrev senest på sine nettsider 23. september i fjor at Miljødirektoratet ikke anså Linken-hytta, som Malangen Resort hadde søkt om å kjøre til, som et turistanlegg etter gjeldende regelverk.

Miljøverndirektør Evy Jørgensen hos Fylkesmannen i Troms slår fast at det ikke finnes noen hjemmel i motorferdselsloven som gir lov til å kjøre turister til og fra turistanlegg på skuter.

– Det er ikke direkte hjemmel i loven til å frakte turister ut i naturen eller til et turistanlegg med skuter. Det er kun fornøyelseskjøring i skuterløyper som er den godkjente kjøringen i naturen, sier Jørgensen.

Statens vegvesen skal undersøke om skuteren som var involvert i dødsulykken på Malangseidet hadde noen feil eller mangler.