Kommunalt ansatt underslo 5,2 millioner, men mener tre års fengsel er for mye

Den tidligere avdelingslederen i flyktningtjenesten i Tromsø mener aktors påstand om tre års fengsel er for høy straff for det han har gjort.

Samisk skilting

Torsdag blir det avsagt dom i saken mot en tidligere ansatt i flyktningtjenesten i Tromsø kommune. Mannen har tilstått å ha svindlet til seg 5,2 millioner kroner.

Foto: NRK

Mannen er siktet for å ha svindlet til seg 5,2 millioner kroner fra Tromsø kommune. Dette gjorde han blant annet ved å lage fiktive vedtak for utbetaling til flyktninger. Pengene gikk rett inn på avdelingslederens konto.

Tilståelsessak

Mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse til politiet, og torsdag formiddag forklarte han seg for en dommer i et rettslig avhør i Nord-Troms tingrett. Dette er en forutsetning for at saken kan gå som tilståelsessak.

Dette betyr at mannen slipper å møte til ordinær hovedforhandling i tingretten med full bevisføring, noe som ville ha tatt flere dager i retten.

Etter avhøret i dag blir saken tatt opp til doms, og allerede fredag blir straffen fastsatt og dommen forkynt.

Uenig om straffen

Aktor, politiadvokat Stine Melbye Sørensen, la ned påstand om at mannen bør dømmes til tre år i fengsel. Hun mente at svindelen var svært grov, og at mannen hadde begått et grovt tillitsbrudd mot kommunen og sine kolleger.

– Dette er snakk om over fem millioner kroner av kommunens penger, penger som skulle gått til samfunnsnyttige formål.

Ifølge den siktede har pengene stort sett gått til privat forbruk.

Forsvarer, Advokat Bengt Høyer Pedersen, mente at hans klient burde få en strafferabatt, både fordi han tilsto og bisto politiet i etterforskningen, og fordi kommunen hadde dårlige kontrollrutiner og dermed gjorde svindelen mulig.

Stor erstatning

Aktoratet la også ned påstand om at mannen må erstatte hele beløpet på 5,2 millioner kroner. Forsvareren mente også her at beløpet bør settes noe ned fordi kommunens sviktende rutiner gjorde svindelen mulig.