NRK Meny
Normal

Kommer best ut i Norge i ny verdenskåring

Universitet i Tromsø er det eneste norske universitetet som har havnet på toppliste.

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø er verdens nordligste universitet.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

Det britiske nettstedet The Times Higher Education rangerer hvert år verdens utdanningsinstitusjoner, i ulike kategorier.

På lista over de 100 beste universitetene som er under 50 år gamle, havnet UiT, Norges arktiske universitet, på 56 plass i 2013. Totalt er åtte nordiske utdanningssteder inne på lista.

UiT har i april 2014 størst økning i søkertallene av alle universitetene, viser nye tall.

Legger vekt på forskning

Institusjonene er vurdert etter kriterier som forskningsvolum, læremiljø, innovasjon og hvor internasjonalt rettet de er.

I nettstedets kåring av verdens beste universiteter totalt sett, var ingen norske universiteter med blant de 100 beste i 2013.

Anne Husebekk

Rektor Anne Husebekk ved UiT sier mange universiteter bruker sliker rangeringer som referanse, blant annet i USA.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Dette er et mye brukt rangeringssted, Så det er absolutt noe som er hyggelig å ta med seg, selv om det er noe vi ikke legger mye vekt på. Det sier rektor ved UiT, Norges arktiske universitet, Anne Husebekk.

– Ved inngåelse av samarbeidsavtaler mellom universiteter, så er det vanlig å bruke denne rankinga. Mange utdanningsinstitusjoner rundt om i verden ser på kåringa for å sjekke hvordan de de skal samarbeide med kommer ut.

Grunnen til at det er en egen liste for de yngste institusjonene, er erkjennelsen av at det tar lang tid å bygge opp et godt universitet, sier Husebekk.

Blant internasjonalt anerkjente utdanningssteder på lista, er University of York (England), Pompeu Fabra University (Spania) og Simon Fraser University (Canada). Andre nordiske utdanningssteder som kommer godt ut, er universitetene i Umeå og Linköping.

Norske høyere utdanninger har gått opp og ned på denne og andre rangeringer de siste årene. Mange i det akademiske miljøet er kritiske til rangeringene.


Se hele lista her: THE 100 Under 50 universities 2013 - Times Higher Education