Kommentar: Nytt politisk system vil ikke gi mer ro i Tromsø

Nå begynner hverdagen så smått med det nye politiske systemet som gjelder i Tromsø kommune. Men blir det mer ro, og dermed slutt på politisk strid og kiv? Neppe.

Skal styre Tromsø

GJENINNFØRTE FORMANNSKAPSMODELLEN: Da Ap, SV og Rødt fikk makta i Tromsø ble byrådsmodellen fjernet. Til venstre, byrådsleder, nå ordfører Kristin Røymo (Ap), Jens Ingvald Olsen (R) og SVs gruppeleder Ingrid Marie Kielland.

Foto: NRK

Lars Egil Mogård

Det første formannskapsmøtet etter ferien avvikles førstkommende torsdag. Bare tre saker står på dagsorden. Det skal bevilges penger til å utbedre kunstgressbanen på Fagernes, en ny avtale med Husbanken skal inngås, og de ni politikerne skal også behandle en reguleringssak. Ingen store og grensesprengende saker. Møtet bør kunne avvikles på kort tid, men temperaturen i tromsøpolitikken forsvinner ikke med ny organisering.

Ap tvunget i kne

Valget i fjor høst førte til at Ap, SV og Rødt fikk makta i Tromsø. En forutsetning for samarbeidet var at byrådsmodellen skulle avvikles. Det var jo i utgangspunktet mot Aps opprinnelige ønske. Partiet ville ha ei ordning med byråd, men en billigere og enklere modell med mer innsyn enn det vi opplevde i forrige periode. Men Ap ble tvunget i kne av Rødt og SV. En overgang til formannskapsmodellen var ei forutsetning for å få etablert et samarbeid mellom de tre partiene. Det førte til at Jarle Aarbakke er blitt degradert fra ordfører til å bli varaordfører. Kristin Røymo er ikke byrådsleder lenger, men ordfører.

Smaken på makt

Et spennende spørsmål blir hvordan politikerne nå takler de nye rollene de er tildelt. Særlig gjelder det de som fikk smaken på makt som byråder. For nå har ikke formannskapet lenger makt over administrasjonen. Den rollen er tildelt den nye administrasjonssjefen, Britt Elin Steinveg. Hvor tøff blir hun? Hennes første signal er at det må ansettes flere byråkrater i rådhuset. Det kan skape debatt.

Britt Elin Steinveg

Store utfordringer for administrasjonssjef Britt Elin Steinveg (bildet) og ordfører Kristin Røymo.

Foto: Marius Fiskum / Tromsø kommune

Ukentlige møter

Formannskapet får en aktiv rolle i styringa av kommunen. Det blir nærmest som et driftsstyre som møtes ukentlig. Det utfordrer også administrasjonen som må holde seg godt informert om utviklinga, ikke minst om pengebruken i de ulike enheter i kommunen. Her vil ikke politikerne tåle at det slurves med rapportering. Den kommunale økonomien blir i utgangspunktet ikke bedre fordi det skiftes over fra byråd til formannskap. Det må kontroll til. Streng kontroll. I tillegg er det lovet at driftsnivået i Tromsø skal reduseres med 200 millioner kroner i løpet av de neste tre årene. Det betyr omstillinger og tøffe tak. Ingen ansatte skal sies opp. Foreløpig har vi ikke sett de store resultatene av disse løftene. Opposisjonen vil utvilsomt følge dette med argusøyne.

Dårlig klima

Det politiske samarbeidsklimaet har vært dårlig i Tromsø de siste årene. Det har vært forsøk på mange omkamper i viktige saker. Utbygging av E8 gjennom Ramfjord er blitt stanset på grunn av politisk prestisje. Nå skal det nye formannskapet stå i front i kampen som må utkjempes om både E8 og ny Kvaløyforbindelse. Det kommer også til å bli en het debatt om innføring av bompenger som staten nå stiller som betingelse for å gi Tromsø penger til miljøsatsing og samferdsel.

Festbrems

Selvsagt er det legitimt å være politisk uenig også i framtida. De ulike komiteene får også en aktiv rolle. Det kan forhåpentligvis bli en mer levende kommunalpolitisk debatt, også i kommunestyret. Målsettingen må være å se framover. Tromsø kommune har en gigantisk gjeld som skal betjenes. Nye store prosjekter er under bygging, som Otium, Helsehuset og snart Tromsøbadet. Det kan bli knagert med penger for å finne penger til nye satsinger som vil slå inn i kommunebudsjettene. Formannskapet og kommunestyret kan bli en festbrems. Det kan også bli en ny utfordring.