NRK Meny
Normal

Kommentar: Frps kuvending om jernbane

Fremskrittspartiet har gjort kuvending om Nord-Norgebanen. Hva har skjedd?

Regjeringspartiene ønsker Nordnorgebanen i NTP
Foto: Fabian Ubeda / NRK Troms

Lars-Egil Mogård

Det var før helga at regjeringspartiene Høyre og Frp, sammen med støttepartiene KrF og Venstre, kunne fortelle at det skal lages en utredning om Nord-Norgebanen.

Dette vil stå i den kommende nasjonale transportplanen som presenteres 5. april. I Tromsø ble nyheten presentert utenfor Kystens Hus i sentrum.

Men vil jernbanen noensinne komme til Tromsø? Ikke dersom man tidligere trodde på utsagn fra Frp.

En parodi, mente Amundsen

Under stortingsvalgkampen i Harstad for fire år siden, ble daværende stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen og Bård Hoksrud intervjuet om jernbanesaken. Den gang svarte Amundsen, som nå sitter i regjering og fremmer forslaget om utredning av jernbane:

– Nå har man leflet med jernbane i Nord-Norge i 100 år, og det eneste som har kommet ut av det er papirer. Det siste vi har behov for, er nok ei utredning. Det hele har blitt en parodi som vi må legge vekk.

Ifølge Nordlys var Amundsen og Hoksrud samstemte om at man ikke kan bygge jernbane i nord til flere hundre milliarder kroner så lenge ikke veinettet fungerer.

Skulle bygges til Tromsø

Da Nordlandsbanen til Bodø åpnet i 1962, var det et uttalt politisk mål at banen skulle videreføres nordover fra Fauske til Narvik, endestasjonen for Ofotbanen og så videre til Tromsø.

Et sidespor til Harstad har også vært en hyppig gjenganger i de fleste av de tallrike offentlige utredninger om Nord-Norgebanen.

I politiske forsamlinger som fylkestinget i Troms og kommunestyret i Tromsø, har det vært fast takst at Frp har stemt mot jernbaneforslag.

«Behovet er vei, vei og atter vei. Jernbane er for dyrt. Det vil være en feilaktig måte å bruke pengene på. Det er bortkastet å bruke penger på nye utredninger», har vært Frps argumenter.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har vært tvilende til et slikt prosjekt. Også Frps stortingsrepresentant Øyvind Korsberg har vært en klar motstander.

Korsberg mener teknologiutviklingen vil gi oss nye muligheter når det kommer til CO₂-fri transport via vei, luft og vann. Han mener det er avgjørende for næringslivet i Nord-Norge å ha muligheter til å velge hvordan man skal transportere sine varer, og at vi ikke bør låse oss fast i jernbanesporet.

Men nå har altså Frp snudd. Partiet godtar ei utredning av spørsmålet.

Rotet med kostnader

Høyres Kent Gudmundsen rotet med tallene da han sa at det ville bli satt av to millioner kroner til ei utredning. Det stemmer ikke. Noe fast beløp vil ikke være avsatt i transportplanen når den legges fram om få dager.

Det må nok mange titalls millioner kroner til for å få ei skikkelig utredning. Likevel stiller Høyre seg nå bak utredningen.

Andrekandidat på Frps stortingsvalgliste, Kristian Wilsgård, sier at han støtter jernbaneløsningen, såfremt det viser seg at det vil medføre gevinst for samfunnet.

– Motstanden har vært fundamentert i et dårlig kunnskapsgrunnlag. Samtidig er det viktig å lytte til hva næringene i regionen selv ønsker, sa Wilsgård.

Det er sikkert godt politisk håndverk fra Venstre og KrF som har fått gjennomslag i Stortinget for forslaget om ei utredning. Dette har heller ikke vært noen kampsak.

Men i den kommende transportplanen er det gigantiske jernbanesatsinger i Sør-Norge.

Derfor var kravet sterkt for at Nord-Norge også skulle med – i det minste å få saken utredet. Derfor bøyde nok Frp av. For dette koster foreløpig ikke noe.

Så gjenstår det å se om entusiasmen holder seg når vi får kostnadsoverslaget på bordet for en Nord-Norgebane. Det kommer uansett til å bli dyrt. Da kan jernbanesatsing måtte gå på bekostning av vei.

Det er trolig en bevegelse i både det politiske miljøet og opinionen i landsdelen for å bygget Nord-Norgebanen. Også NHO i Troms har presset på.

Om lovnadene på kaikanten i Tromsø vil gi konkrete utslag, vet vi kanskje om 10 år.