NRK Meny
Normal

Kommentar: «Tid for nye partnere?»

Dagens flertallskoalisjon i fylkespolitikken i Troms kan gå på et solid nederlag. Det kan bety at Arbeiderpartiet må danne et fylkesråd i mindretall, skriver NRKs Lars Egil Mogård.

Fylkesråd Troms

Det går mot nye partnerskap i fylkespolitikken i Troms.

Foto: Lars Egil Mogård/nrk

Lars-Egil Mogård

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet har 21 av 37 representanter i fylkestinget. Den nye meningsmålinga som Norfakta har utført for NRK i samarbeid med Harstad Tidende, Folkebladet, iTromsø og Framtid i Nord, gir disse partiene 16 mandater. Det kan bety maktskifte etter valget i september.

Men så enkel er ikke den politiske verden i Troms.

Mange skifter

Fylkestinget vedtok 14. oktober 2003 at Troms fylkeskommune skulle ha en parlamentarisk styringsform, det vil si at administrasjonen ledes av fylkesrådet. I løpet av disse 12 årene har de fleste partiene vært med i fylkesrådene i ulike konstellasjoner. Arbeiderpartiet har dannet fylkesråd i samarbeidet med SV, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre. Det har vært hyppigere skifter av partnere.

Høyre og Ap i samarbeid

Mest oppsikt vakte det at Høyre ble med i fylkesrådet til Arbeiderpartiet. Hovedmotstanderne i norsk politikk hadde en politisk omfavnelse. De gikk tilsynelatende bra i en periode. Men så oppstod bråket med forslag om skolenedleggelser, og forslag om å kutte ut bygging av Langsund- og Bjarkøyforbindelsen.

Skapte opprør

Det skapte opprør internt i Høyres gruppe, som dolket deres to fylkesråder, Terje Olsen og Magnus Mæland, i ryggen. De to ble fjernet som fylkesråder. Det oppsto også et opprør i Arbeiderpartiet mot Pia Svensgaard som fylkesrådsleder. Hun trakk seg. Resultatet ble at Høyre fikk med seg Frp, Venstre, Senterpartiet som med støtte av Kystpartiet til å denne et nytt fylkesråd. De har regjert det siste halvannet året.

Ingen troskapseder

For det utstedes ingen troskapseder i fylkespolitikken. Her brytes lett gamle samarbeidserklæringer. Avgjørende er selvsagt hva partiene mener de kan oppnå ved å samarbeide med andre.

Bra framgang for Ap

Isolert sett ligger det bra an for at Arbeiderpartiet overtar ledelsen i fylkeskommunen, vurdert etter Norfaktas måling, og dersom dette skulle bli valgresultatet. Men framgang på nesten 10 prosentpoeng, og med tre nye mandater i forhold til valget i 2011, er utgangspunktet tilsynelatende bra for å sikre flertall.

Må samarbeide med andre

Men Arbeiderpartiet må samarbeide med andre partier som har minst fire representanter i fylkestinget.

Kristelig Folkeparti kan fortsatt være en mulig partner, men har bare ett mandat.

SV har to mandater på målinga. Men fylkespartiet har gjort et prinsippvedtak at Troms SV ikke ønsker å gå inn i et fylkesråd. Erfaringene med Pål Julius Skogholt som fylkesråd var ikke gode. Partiet ble ansvarliggjort på skolepolitikken og ville ikke godta store kutt. SV takket for seg og forlot fylkesrådet. Aldri mer, er mantraet.

Senterpartiet skifter side?

Så kan det hende at Senterpartiet kan bli fristet til igjen å samarbeide med Arbeiderpartiet. Nå viser målinga at Senterpartiet har en tilbakegang. Det har ikke gitt uttelling å ta en talefør fylkesråd for samferdsel. Senterpartiet mister også et mandat på den nye målinga. Kanskje Sp heller vi være i opposisjon?

Nei fra Rødt

Rødt er det eneste partiet i dagens fylkesting som aldri har vært med i et fylkesråd. Partiet vil heller ikke etter valget la seg friste til en slik posisjon med deres prinsipielle motstand mot parlamentarisme og fylkesråd.

Inn i fylkestinget kommer Miljøpartiet med en representant.

Fylkesrådet i mindretall

Derfor kan mye i dag tyde på at Arbeiderpartiet kan bli nødt til å danne et fylkesråd som er i mindretall. Det kan skje ved at partiet sikrer seg en politisk avtale med andre partier. I Tromsø kommune har Arbeiderpartiet åpnet for en slik løsning, dersom meningsmålingene for den største kommunen slår til ved valget.

Det er en utfordrende styringsform, men vil gi både fylkestinget og kommunestyret i Tromsø mer innflytelse og makt enn dagens praksis.

Avtale vil koste

Men en praksis med avtaler med andre partier som ikke er med i et fylkesråd, kan bli politisk kostbar for Ap som kanskje må oppgi noen av sine kjepphester. Det kan også koste dyrt rent pengemessig i en tid med mindre penger til samferdsel, og hvor det er store utfordringer på skolesektoren med færre elever. Det kan igjen bety færre skolesteder – og en ny opprivende debatt. Slike debatter har jo tidligere ført til at samarbeid i fylkespolitikken i Troms har havarert. Derfor er det nødvendigvis ikke lystelig utsikter for Troms arbeiderparti, til tross for en stor framgang på meningsmålinga.

Fortsatt flertall?

Og vi skal heller ikke avskrive at fylkesrådsleder Line Fusdahl og Høyre klarer å sikre flertall på nytt. Det avgjør jo velgerne, og sammensetninga av fylkestinget. For mye rart kan skje i fylkespolitikken i Troms. Det viser erfaringa.