NRK Meny
Normal

Kommentar: «Foreldre-protester nytter i Tromsø»

Protester fra foreldre i Tromsø har nyttet. Byrådet har vært nødt til å snu i flere saker.

Prestvannet skole

Elever ved Prestvannet skole synger under Samenes Nasjonaldag. Foto:Sigve Nedredal

Lars Egil Mogård

Vi kan nevne tre saker. I kommunestyret i Tromsø i dag ble det vedtatt å ta opp igjen forslaget om å legge ned Strimmelen og Åsgård barnehager på Tromsøya. Det skjer etter sterke foreldreprotester om nedlegging.

Nå nylig måtte byrådet snu og trekke tilbake forslaget om å splitte opp den samiske klassen på Prestvannet. Forslaget ble kraftig kritisert fra foreldre og det samiske miljøet – og fra Høyre-ordfører Jens Johan Hjort.

Da byrådet for fire år siden la fram sitt første budsjettforslag vakte det stor oppsikt at byrådet foreslo at det kommunale tilskuddet til leirskoler skulle kuttes. Her måtte byrådet seinere krype til korset på grunn av sterke protester.

Beskjed på en papirlapp

Vedtaket om å nedlegge Åsgård og Strimmelen barnehage i Tromsø har vakt sterke reaksjoner blant foreldre, ansatte og opposisjonen i kommunestyret. Tromsø kommune har i dag overskudd på barnehageplasser. Nedlegginga ble begrunnet ut fra også økonomiske hensyn.

Vedtaket om nedlegging kom like jul før i form av en lapp på døra.

Slitte lokaler

Nå holder barnehagene til i slitte lokaler. Men både foreldre og ansatte ønsker å beholde tilbudet. Før kommunestyret startet sitt møte i dag, fikk representantene en løpeseddel fra foreldre. Legges barnehagene ned, splittes etablerte barnegrupper og vennskapsrelasjoner opp, noe som kan bidra til mindre stabilitet og trygghet hos barna. Det planlegges også boligbygging i områdene rundt barnehagene, sto det blant annet på løpeseddelen.

Ny behandling

I kommunestyremøtet la gruppeleder for Arbeiderpartiet, Kristin Røymo fram forslag om at nedleggingen av de to barnehagene skal behandles på nytt i neste kommunestyremøte i april. Dette var blant andre Høyres veteran, Erlend Rian enig i. Og forslaget fikk flertall. Foreldre og ansatte kan trolig innkassere en seier.

Samisk seier

Nå nylig måtte byrådet snu om samiskklassene ved Prestvannet skole.

Forslaget om å flytte de samiske elevene til en annen skole skapte store diskusjoner i det samiske foreldremiljøet og fra Sametinget.

– Vi tar reaksjonene til etterretning og flytter ikke de samiske elevene. Det betyr at flyttingen er lagt død, sa Anna Amdal Fyhn, byråd for utdanning.

Bakgrunnen for å flytte elevene er trangboddhet og kapasitetsmangel ved Prestvannet skole.

Tap for samisk

Både foreldre og sametingsrådet reagerte kraftig på byrådets forslag om å flytte samiskklassene og fryktet at mange elever ville slutte med samiskundervisning.

Ordfører Jens Johan Hjort gjorde også opprør mot byrådets forslag. Han gikk mot flytting av det samiske tilbudet fra Prestvannet. Han fortalte dette til stor applaus under sin tale under samenes nasjonaldagsfeiring i Tromsø.

Prøvestein

– Det er risikabelt å flytte tilbudet over til en annen skole, sier sametingspresident Aili Keskitalo. Hun henviste til avtalen som Tromsø kommune hadde inngått med sametinget.

– Spørsmålet om flytting blir en prøvestein for å se hvor mye denne samarbeidsavtalen er verdt, sa hun.

Byrådet lyttet til protestene.

Dårlig håndverk

Dette er noen av sakene i denne valgperioden der byrådet har vært nødt til å snu. I flere av sakene har de neppe vurdert reaksjonene som ville komme. Det politiske håndverket har vært for dårlig. Foreldre har vunnet. Sånn sett har kanskje demokratiet – og særinteresser vunnet kampen mot byrådet.

Men i den saka der flest gikk ut i gata og protesterte, har ikke byrådet bøyd seg – takket være et knapt flertall i kommunestyret. Det gjelder åpninga for å privatisere store deler av kommunens tjenester. Her gikk mange hundre i tog – tilsynelatende til ingen nytte. Det er også en lærdom.