KOA: – Barna har hele tiden fått god omsorg

Omsorgssenteret KOA i Salangen sier de satt inn store ressurser for at vi skulle kunne tilfredsstille kravene fra myndighetene.

Fotballspill Mysebu ankomsttransitt

LEGGES NED: KOA legger ned sitt omsorgssenter i Salangen. Illustrasjonsfoto.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

Vi er de første til å beklage denne avgjørelsen fra godkjenningsmyndighetens side

Det skriver Jan André Hansen, direktør ved KOA Ungdomstiltak i en epost til NRK:

KOAs omsorgssenter i Salangen i Troms i hadde lenge vært i myndighetenes søkelys, og i jula ble nye kritikkverdige forhold avdekket. I går ble det klart at KOA ikke får drive videre i Salangen.

– God omsorg

Ungdommene, som er enslige mindreårige asylsøkere, må flyttes til andre steder. Dette ble opplyst av Bufetat som er godkjenningsmyndighet.

Hansen skriver videre:

Det er likevel viktig for oss å påpeke at barna hele tiden har fått god omsorg. Våre ansatte har tatt godt vare på barna i omsorgssenteret. Dette har de klart til tross for visse mangler i driften.

Hansen skriver til slutt at KOA tar til etteretning at tilbudet ikke har blitt vurdert som godt nok:

Vi setter derfor nå i gang en omfattende internrevisjon for å gjennomgå alle sider av driften. Vil benytte denne hendelsen til å forbedre kvaliteten i alle ledd av vår virksomhet.