Knut Erik Jensen slått til ridder

Dagen etter premieren på "Iskyss" fikk regissør Knut Erik Jensen St. Olavs orden.

Knut Erik Jensen
Foto: NRK

Knut Erik Jensen ble slått til ridder av 1. klasse i St. Olavs orden, for sitt fremragende arbeid innen film.

Han ble overrakt medaljen og diplom av fylkesmann Gunnar Kjønnøy.

Kjønnøy sa i sin tale til Jensen at Jensen er en ambassadør for fylket og landsdelen gjennom sin filmkunst.

Se overrekkelsen her: Knut Erik Jensen

Knut Erik Jensen har laget blant annet "Heftig og begeistret", "Stella Polaris" og "På hau i havet".

Knut Erik Jensen