Klimasøksmål mot oljeboring

Natur og Ungdoms landsstyre har vedtatt å slutte seg til et mulig klimasøksmål mot oljeboring i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde. Sammen med en bred koalisjon bestående av blant annet Greenpeace og flere andre organisasjoner og enkeltpersoner ønsker ungdomsorganisasjonen nå å stevne regjeringen for brudd på grunnlovens §112. Den handler om enhvers rett til et miljø som sikrer helsen, og at naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betrakning.