NRK Meny
Normal

Klimaendringene gir liv til seks nye arter på Svalbard

Et norsk-russisk samarbeid har funnet seks nye krepsearter på Svalbard. Forsker Bjørn Walseng er ikke overrasket over funnene.

Forskere på Svalbard

Det norsk-russiske forskningssamarbeidet FREMONEC. Fra venstre: Mikhail Chertoprud, Kirsten S. Christoffersen, Anna Novichkova, Elena Chertoprud, Jesper R. Schultz, Bjørn Walseng og Inta Dimante-Deimantovica.

Foto: NINA

– Vi har ikke studert årsaken til at disse krepseartene nå har fått feste på Svalbard, men vi antar at det skyldes det varmere klimaet der oppe, sier Bjørn Walseng, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), til NRK.

Forskere fra det russiske universitetet M.V Lomonosov i Moskva og NINA prøvde å kartlegge livet i forskjellige vann og dammer på Svalbard på sensommeren i 2014 og 2015.

Bosmina longispina

En skisse av en bosmina longispina, en av artene som ble funnet på Svalbard.

Foto: NINA

Blant annet fant de forekomster av seks nye krepsedyr som ikke tidligere har vært registrert på øygruppa.

Eggene til krepsedyrene tåler mye og kan, ifølge en artikkel på NINAs nettside, ha kommet med gjess og sjøfugl både via avføring eller de kan ha vært festet til beina på trekkfuglene.

– Det er ikke snakk om store dyr. De kan være fra en halv til tre millimeter store. Det kan selvfølgelig hende at de har vært oversett i tidligere undersøkelser. Med et varmere klima har sannsynligvis tettheten av krepsdyr økt, sier Walseng, som ikke er overrasket over funnene.

– Med den klimautviklingen vi har hatt på Svalbard i det siste, er jeg ikke overrasket. Men det er samtidig litt drøyt å si at dette var forventet.

Vil dette ha noen betydning for dyrene som allerede lever i vannene?

– Jeg tviler på om dette blir et tilskudd i matfatet for fisken, for å si det sånn.

Bekymrer utviklingen i klimaet deg?

– Klimaendringene generelt er jo noe vi kan bekymre oss for, men når det gjelder forholdene i ferskvannene vi forsker på, vil ikke de observerte endringene ha en stor effekt, sier Walseng.