Kleppa lover raske tiltak på E8

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa lover forbedringer på veistrekningen som i går tok fem liv i Lavangsdalen i Troms, men vil ikke si noe om hvilke tiltak som er aktuelle.

Video Magnhild Meltveit Kleppa om forbedringer på ulykkesstrekningen på E8 i Troms

Se video: Dagsrevyen 8. januar 2011.

Tidligere i dag ble det klart at Statens vegvesen fremskynder arbeidet med å bedre trafikksikkerheten på E8 gjennom Lavangsdalen, der fem personer i går omkom.

Nå går også samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ut og lover at det vil bli gjort noe på ulykkesstrekningen i nord, som i løpet av de ti siste åra har tatt 21 liv.

Omkom i kollisjon i Lavangsdalen i Troms

Fem personer omkom i ulykken på E8 i går.

Foto: Tom Benjaminsen / SCANPIX

– Først og fremst vil jeg si at mine tanker i dag går til de som sliter med sjokk og tap på grunn av denne meningsløse ulykken, sier Kleppa til NRK.

– For tidlig å si

Ministeren sier hun nå vil avvente det arbeidet som er satt i gang for å finne ut hva som har skjedd. I dag vil hun kun si hva som vurderes, og ikke hva som vil komme.

– Statens vegvesen har før denne ulykka satt i gang et arbeid for å vurdere kortsiktige og langsiktige tiltak.

– Vil du sette i gang strakstiltak?

– Det er både strakstiltak og langsiktige tiltak Statens vegvesen nå allerede ser på. Det vil skje forbedringer, både automatisk trafikkontroll, og på lengre sikt midtdeler. Men det er i dag altfor tidlig å si hva slags tiltak som blir aktuelle.

Dødsulykken i Lavangsdalen i Troms

Far og sønn fra Melbu satt i denne bilen. Til sammen fem personer omkom i ulykken i Lavangsdalen i Troms.

Foto: Per Einar Grønmo / NRK

En av etterkrigstidens verste ulykker

Fem personer omkom og 59 personer ble sendt til sykehus etter nok en møteulykke i går ettermiddag. Tre av de som ble sendt til sykehuset i Tromsø, er nå operert. Ulykken er en av de verste ulykkene etter krigen.

Møteulykker utgjør 35 prosent av alle dødsulykkene på norske veier, ifølge Trygg trafikk. Helsepersonell, foreninger og politikere krever nå tiltak for å bedre trafikksikkerheten på E8 gjennom Lavangsdalen.

– Jeg tror vi nå kan få en positiv og god diskusjon når det gjelder mulighetene for å gjennomføre mer omfattende tiltak på denne strekningen, sier sjef for veivesenet i Nord-Norge Torbjørn Naimak.

Krever uavhengig veitilsyn

Knut Arild Hareide

KrFs Knut Arild Hareide krever uavhengig veitilsyn.

Foto: Holm, Morten, Morten Holm / Scanpix

En samlet opposisjon mener fredagens dødsulykke i Troms aktualiserer behovet for et uavhengig veitilsyn.

Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre har flere ganger fremmet forslag i Stortinget om et eget tilsyn for veitrafikk, slik det i dag finnes for luftfart og jernbane. De har fått subsidiær støtte fra Fremskrittspartiet, som i utgangspunktet ønsker et sammenslått transporttilsyn for både vei, luftfart og jernbane.

– Hele opposisjonen ønsker et uavhengig tilsyn på bakgrunn av anbefalingene fra et regjeringsoppnevnt utvalg som gikk inn for nettopp dette allerede i 2007, sier Knut Arild Hareide (KrF).

I år besluttet regjeringen, på tvers av utvalgets innstilling, å heller skille ut en intern tilsynsavdeling i Vegdirektoratet.

–Det er ikke godt nok og handler bare om at det er en billigere løsning. Det blir som om bukken skal passe havresekken. Her må samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa rydde opp, mener Hareide.