Klager på gjeterhytte-avslag

En svensk reineier har klaget til Landbruksdirektoratet på avslag om å ha gjeterhytte ved Altevann i Bardu. Advokaten hans mener norske landbruksmyndigheter begår saksbehandlingsfeil. Oslo tingrett skulle i høst behandle en sak om svenske reindriftsutøveres rettigheter på norsk side av grensa i indre Troms. Denne saka er utsatt til 2017.