NRK Meny
Normal

Kjørte skuter i nasjonalpark – frifunnet

De to mennene hevdet de var på skutertur i Stabbursdalen nasjonalpark i forbindelse med jobb i reindrifta.

Laster kart, vennligst vent...

I Nord-Troms og Finnmark er det milevis med åpne løyper for snøskuterkjøring, men i nasjonalparkene er det strengt forbudt med motorisert ferdsel.

I en fersk dom fra Indre Finnmark tingrett frifinnes to menn for ulovlig snøskuterkjøring i Stabbursdalen nasjonalpark i Porsanger i mai i fjor.

De to hevdet de gjorde reindriftsarbeid, og at de var i ferd med å frakte en gumpi til sommerbeiteområdet for den aktuelle siidaen de jobbet for. Denne forklaringen gikk altså rettens flertall god for.

En tidligere lokalpolitiker i Porsanger er tidligere dømt i samme sak og for samme skutertur for ulovlig skuterkjøring.

Lokalpolitikeren hadde samme forklaring som de frikjente mennene, nemlig at han var på jobb for reindrifta. Han ble derimot ikke trodd, og valgte å anke dommen. Anken er avvist både av Hålogaland lagmannsrett og Høyesterett.

Syv kilometer fra åpen løype

Det var i begynnelsen av mai i fjor at politiet fikk tips om mulig ulovlig snøskuterkjøring i nasjonalparken. Ved et vann cirka syv kilometer fra nærmeste åpne skuterløype fant politiet fire personer.

To menn satt og fisket på isen – den nevnte lokalpolitikeren, som allerede har fått sin dom, og en mann i 50-årene. Sistnevnte har vedtatt et forelegg på 15.000 kroner for skuterkjøringen.

I en gumpi like ved vannet befant de to siste mennene seg, og det er disse to som nå er frikjent av tingretten.

En av de to mennene i gumpien tilhører reindrifta i Porsanger-området. Han forklarte i retten at han skulle frakte gumpien fra en gjeterhytte til sommerbeitet, og at han trengte hjelp fra de andre tre mennene.

Strekningen mennene hadde valgt var ikke den korteste, men den beste etter snøforholdene. Dessuten forklarte mennene at de skulle se om det var rein i området som hadde kommet seg bort fra flokken.

Mennene hadde stoppet ved det aktuelle vannet for å hvile og fiske da politiet kom til stedet.

Kom med helikopter for å fiske

Retten delte seg i et flertall og et mindretall. Flertallet mente det var noe tvilsomt at det trengtes hele fire personer til å frakte en gumpi, men om den måtte løftes ville det trolig være behov for mer enn én medhjelper.

Rettens mindretall trekker blant annet fram en hendelse som skjedde da politiet var på stedet. Da kom det nemlig en femte person til vannet – med helikopter. Da politiet spurte hva vedkommende skulle der var svaret fiske, og ikke reindriftsjobb.