Kjøres til legevakt

Bussjåføren som havnet utenfor veien med bussen på Kattfjordeidet blir kjørt til legevakten for å bli undersøkt. Busselskapet sørger selv for berging av bussen.