NRK Meny

Kjøpte IT-utstyr uten anbud

Karasjok kommune brøt loven da de mellom 2008 og 2012 kjøpte inn IT-utstyr for millioner uten å legge det ut på anbud. Det skriver avisa Sagat. Kontrollutvalget i kommunen har konkludert med at kun et fåtall av innkjøpene gjort i perioden har vært gjort på lovlig vis. Kommunen kjøpte tjenester fra selskapet IT Nord som var deleid av sønnen til IT-sjef Håkon Bysheim. Kontrollutvalget mener tidligere rådmannen har det fulle ansvaret, mens nåværende rådmann Elfrid Boine forsikrer at nye rutiner er på plass for å unngå lignende i fremtiden.