Kjøper tilbake lokale kraftverk

Troms Kraft tar over eierskapet i kraftverkene Skibotn og Lavka. Troms Kraft har tidligere delt eierskapet for de to kraftverkene med svenske Jämtkraft, men det samarbeidet er nå over. I tillegg til å overta eierskapet over de lokale kraftverkene, selger de aksjeposter i andre kraftverk. Det gjør at Troms Kraft vil nedbetale bankgjeld med rundt én milliard kroner.