NRK Meny
Normal

Norsk Luftambulanse kjøper ikke konkurrenten

Norsk Luftambulanse kommer ikke til å gå inn på eiersiden av konkurrenten Lufttransport.

Luftambulanse

Avgjørelsen om kjøp av Lufttransport AS er klar.

Foto: Norsk Luftambulanse

Samtalene om kjøp av luftambulansevirksomheten i Lufttransport AS mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse «SNLA» og Knut Axel Ugland Holding, som eier Lufttransport AS, er nå avsluttet.

SNLA bekreftet i mai i år til TV2 at det foregikk samtaler med eieren av Lufttransport om eventuelt kjøp.

– Det er aldri noen garantier når man går inn i denne typen prosesser. Ut fra en totalvurdering har vi besluttet å avslutte samtalene nå. Utover dette kan vi ikke kommentere detaljene i prosessen, sier generalsekretær Eirik Kreyberg Normann i SNLA.

Lufttransport AS er et av Nordens ledende luftfartsselskaper innen døgnkontinuerlige beredskapstjenester med fly og helikopter. Selskapet er lokalisert med hovedbase i Tromsø og har baser over hele landet, med 244 ansatte.

Måtte ha en grundig gjennomgang

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har som formål å sikre Norges befolkning en best mulig luftambulansetjeneste.

Stiftelsen bidrar hvert år med 250 millioner kroner til forskning, utviklingsprosjekter og trening av personell i luftambulansetjenesten og samarbeidende etater.

– Når muligheten for å kjøpe den delen av Lufttransport som jobber med luftambulansetjenester kom opp, så vi det som en forpliktelse overfor våre vel 700.000 medlemmer å gjøre en grundig vurdering av om stiftelsen skulle gå inn på eiersiden, sier Normann.

Han legger til at prosessen har tatt tid, men at det har vært viktig for dem å besvare alle spørsmål slik at den endelige avgjørelsen er tuftet på en bred og grundig gjennomgang.

Ambulansehelikopter

Norsk Luftambulanse og Lufttransport vil fortsette samarbeidet.

Foto: Lufttransport

Vil fortsette samarbeidet

Norsk Luftambulanse AS opererer legehelikoptrene på åtte av elleve legehelikopterbaser i Norge. Lufttransport AS opererer de øvrige tre basene og alle ambulanseflybasene i Norge.

Begge selskaper flyr på oppdrag fra Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS.

– Selv om SNLA ikke kommer inn på eiersiden i selskapet, ønsker vi å fortsette samarbeidet om leveranse av legebiler ved alle baser. Vi vil bidra til å realisere utviklingsprosjekter, forskning og treningsaktiviteter for og med personell i Lufttransport også i fremtiden, forteller Normann.

Hvis handelen hadde blitt gjennomført ville den private stiftelsen med over 700.000 medlemmer fått kontroll over all luftambulansevirksomhet i landet.