Kjenner ungdommen politikerne?

Nordnorsk ungdom forteller hvem som er hvem i norsk politikk.