NRK Meny
Normal

Kjemper for ny skole: – Dårlig plass går ut over spesialundervisningen

Foreldre og lærere ved Sentrum skole i Harstad kjemper for at bygging av ny barneskole kommer i gang raskt. De vil også ha en brakkerigg for å avhjelpe plassmangelen.

Harstad barneskole

Den gamle barneskolen i Harstad, som ble brannskadet i fjor høst.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Formannskapet har vedtatt at det skal bygges ny skole, men foreldrenes arbeidsutvalg, og tillitsvalgte ved skolen, frykter det vil ta for lang tid.

Etter at et branntilløp i den gamle barneskolen for ett år siden, er alle elevene samlet i bygningen der ungdomsskolene tidligere holdt til. Tonje Hadsel, tillitsvalgt for utdanningsforbundet, sier det er stor plassmangel.

Tonje Hadsen

Plasstillitsvalgt for utdanningsforbundet, Tonje Hadsel, sier de har for få rom.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Bygningen er ikke tilpasset en barneskole. Det er ikke det at rommene er for små, men det er rett og slett for få rom, sier hun. Vi har ikke musikkrom, og vi har ikke kunst- og håndtverkrom. Alle ledige rom er benyttet til klasserom, til og med den gamle kantina er blitt klasserom.

Mens de venter på ny skole håper de på at de kan ta i bruk en brakkerigg som kommunen kan få gratis hos veivesenet. Administrasjonen anbefalte en slik løsning men det ønsker ikke politikerne.

Medlem av FAU og leder av arbeidsgruppa for ny byskole, Rolf Arne Iversen, er bekymret for hva politikerne vil gjør.

Rolf Arne Iversen

Leder av arbeidsgruppa for byskolen, Rolf Arne Iversen

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Jeg er redd politikerne setter hele framdriften i forhold til ny byskole på spill. De går på tvers av administrasjonens anbefaling om å etablere brakkerigg på byskolen. Vi frykter at ungene vil bli spredt og at de vil ta i bruk den nedlagte skolen i Ervika. Vi vet heller ikke om finansieringen er på plass til en ny skole. Vi trenger ny skole nå, sier han.

Varaordfører Jan Fjellstad (V), sier de ønsker å bygge en ny skole så snart kommunen har penger, og at det ikke er behov for en brakkerigg før det er klart for bygging. Det er ikke Rolf Arne Iversen enig i.

– Vi har et akutt arealproblem ved byskolen nå. Vi har klasser som er så full at vi får deling i flere parallellklasser, hvis det kommer to nye elever, i tillegg benyttes også rommene til spesialundervisning til ordinær undervisning, noe som går naturlig nok går ut over spesialundervisninga.