Kjærlighetsbedrageren «Stephanie» fikk strengere straff enn det politiet krevde

Troms-kvinnen har ifølge Trondenes tingrett utnyttet 17 menn på en systematisk og kynisk måte. Flere har fått psykiske problemer etter å ha blitt bedratt, slår dommen fast.

Tinghus med chatlog

De 17 fornærmede i saken har brukt til sammen rundt 600.000 kroner på å få det de trodde var kjæresten sin på besøk. Nå er kvinnen dømt til tre og et halvt års fengsel.

Foto: NRK

Selv hevdet hun i retten at hun «lånte» penger av venner. Men tingretten festet ikke lit til forklaringen.

Kjærlighetsbedrageren fra Troms er dømt til fengsel i tre og et halvt år for å ha lurt 17 menn over hele landet til å betale henne til sammen over 600.000 kroner. Aktors påstand var tre års fengsel.

Aktors påstand for kvinnens ektemann var ett år og seks måneder. Også han får strengere straff, to år. Sønnen dømmes til 120 dager i fengsel.

– Jeg er fornøyd med at retten ikke bare har vurdert beløpets størrelse i denne saken, men også de menneskelige aspektene. Dette er personer i en sårbar livssituasjon som er utnyttet på en systematisk og kynisk måte. Det har retten lagt vekt på, og det er jeg veldig fornøyd med, sier politiadvokat Mona Madsen til NRK.

– Svært alvorlig og av samfunnsskadelig art

I dommen, som ble offentliggjort mandag, skriver tingrettsdommer Kirsti Ramberg at beløpets størrelse alene medfører at bedrageriet anses som grovt.

Mona Madsen

Politiadvokat Mona Madsen er fornøyd med at retten også har vurdert de menneskelige aspektene i saken.

Foto: Martin Mortensen / NRK

«Imidlertid er det de menneskelige aspektene som etter rettens skjønn er mest alvorlig og graverende. Tiltalte har på en systematisk og kynisk måte utnyttet de fornærmede, som for flere av dem befant seg i en sårbar situasjon, enslig og med dårlig økonomi».

Videre heter det i dommen:

«Tiltalte utnyttet de fornærmedes ønske om å treffe noen som de kunne etablere seg i et forhold med, og har på denne måten utnyttet de fornærmede både økonomisk og følelsesmessig».

For flere av de fornærmede har hendelsene ifølge dommen hatt stor betydning for deres livskvalitet, og flere har slitt med sin psykiske helse etter det de har vært utsatt for. Noen av dem har i ettertid fått problemer med å stole på andre personer og mange av dem sliter med lav selvfølelse.

Tingrettsdommeren og de to meddommerne anser overtredelsene som svært alvorlig og av samfunnsskadelig art. Av allmennpreventive grunner er det ifølge retten viktig at det reageres strengt.

Innledet kjæresteforhold

Det er Trondenes tingrett som har ansvaret for saken, men hovedforhandlingen gikk i tinghuset i Tromsø i begynnelsen av september.

NRK var til stede i rettssaken og har omtalt hvordan kvinnen fant mennene på en singelgruppe på Facebook. De innledet et kjæresteforhold og hun lovet å komme på besøk.

Hun brukte kjælenavn som «pus, vennen, kjære, godhjertet mitt», brukte hjerte og kyssesymboler, og skapte ifølge dommen en forventning om at hun skulle ha sex med mennene når hun kom frem.

Men på turen oppsto det problemer. Hun fikk motorstopp, dekkene punkterte. Noen ganger fortalte hun at moren ble syk eller døde. Hun nådde aldri frem.

Mennene brukte alt de eide, tømte sparekontoen og gikk løs på kredittkort for å hjelpe henne med å løse krisen. Hvis de ikke overførte penger ble hun gjerne litt krass, ifølge de fornærmede.

«Hendelsene har påført noen av de fornærmede betydelige tap og medført at de sliter økonomisk», står det i dommen.

Det var Lofot-Tidende som omtalte dommen først.

Pengene ble overført til kontoene som tilhørte kvinnens ektemann eller sønnen. Begge nektet i retten for å ha medvirket til bedrageriene. Ektemannen forklarte i retten at han ikke kjente til nettaktiviteten til ektefellen, en forklaring retten ikke fester lit til.

Tidligere bedrageridømt

Kvinnen er tidligere dømt for lignende straffbare forhold. I 2006 ble hun dømt for grovt bedrageri og skadeverk til 10 måneder ubetinget fengsel.

I 2010 ble hun dømt for bedrageri og medvirkning til tyveri til 75 dagers ubetinget fengsel.

I 2017 ble hun i Vesterålen tingrett dømt for grovt bedrageri mot til sammen 24 fornærmede til fengsel i ett år og seks måneder. Det samlede beløpet var da 670.900 kroner. Ektemannen ble også dømt i Vesterålen-saken.