Kirken engasjerer seg for miljøet

Kirkene i Barentsregionen ber politikerne prioritere innsats for å redusere klimautslipp. Med bakgrunn i FNs klimapanels siste rapport mener Samarbeidsrådet for kristne kirker i regionen, at vi allerede lider under virkningene av klimaendringer, og at det er tid for handling. Biskop Olav Øygard sier det er kirkens plikt å engasjere seg også for miljøet: